Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet

Hrvatski English
Brzi linkovi
Informatika 2017/2018

Informatika 2017/2018

Osnovni podaci
Naziv kolegija:  Informatika
Bodovi  6
Šifra kolegija:  45574
Status kolegija:  obavezan
Godina i semestar studija:  1. godina studija / I. semestar
Web stranice kolegija:  -
Katedra:  Katedra za informatiku
Nositelj kolegija: Prof.dr. Mirjana Pejić Bach
Izvođači kolegija:

Prof. dr. Katarina Ćurko, prof.dr. Mladen Varga, prof.dr. Velimir Srića, prof.dr. Mirjana Pejić Bach, prof.dr. Ivan Strugar, prof.dr. Mario Spremić, prof.dr.Vesna Bosilj Vukšić, doc.dr. sc. Nikola Vlahović, doc.dr. sc. Božidar Jaković 

Asistenti: doc. dr.sc. Ljubica Milanović, doc. dr. sc. Jovana Zoroja, Jasmina Pivar, mag.oec., Dalia Suša Vugec, mag.oec., Ana-Marija Stjepić, mag.oec., Lucija Juroš, mag.oec., Tamara Ćurlin, mag.oec.
Vrsta studija: Preddiplomski sveučilišni studij Ekonomije / Poslovne ekonomije
Smjer studija: -
Ukupno sati nastave:  60
Jezik predavanja:  Hrvatski
Vrijeme održavanja nastave:  Satnica 
 
 
Nastavni ciljevi:

Studenti stječu opća znanja o primjeni informacijske tehnologije u poslovanju, upoznaju se s funkcijom informacijske tehnologije u procesu odlučivanja i njezinom strateškom ulogom u uvjetima elektroničkog poslovanja i globalizacije. Predmet omogućuje studentima stjecanje znanja o ulozi informacija i znanja kao temeljnih resursa za uspješno poslovanje, te različitim oblicima korištenja informacijske tehnologije za upravljanje poduzećem. Studenti upoznaju alate MS Office programskog paketa i način njegovog korištenja u rješavanju poslovnih problema.

Program predmeta:

1. Hardver
2. Softver
3. Podaci
4. Računalne mreže i IT
5. Oblikovanje i izrada Web stranica
6. Informacijski sustavi u poslovanju
7. Sustavi za poslovno odlučivanje
8. Elektroničko poslovanje
9. Rizici i primjena IT u poslovanju
10. Organizacija i upravljanje informatikom kao poslovnom funkcijom

Nastavne metode:
Predavanja, seminarska nastava, vježbe na računalima, studentske prezentacije.
Obavezna literatura:

Bosilj Vukšić, V., Pejić Bach, M. (ur.): “Poslovna informatika”, Element, Zagreb, 2012., 2. izmijenjeno izdanje 
Vlahović, N., Horvat, I., Jaković, B., Milanović Glavan, Lj., Suša, D., Zoroja, J., (2013):"Temeljne vještine poslovne informatike", 1. izdanje, Mikrorad, Zagreb, 2013.  

Dodatna literatura:

Varga M. i Ćurko K. (urednici), Informatika u poslovanju, Element, Zagreb, 2007.
Panian Ž. Poslovna informatika za ekonomiste. Masmedia, Zagreb, 2005.
Čerić, V., Varga M. (urednici), Informacijska tehnologija u poslovanju, Element, Zagreb, 2004.
E.Turban, E. McLean i J. Wetherbe (2001), «Information Technology for Management – Making Connections for Strategic Advantage, John Wiley & Sons.
Alter S. (2002), «Information Systems: the Foundation of E-Business», Prentice Hall.
Laudon K.C. i Laudon J.P. (2004), «Management Information Systems: Managing the Digital Firm», Pearson – Prentice Hall.

Obaveze studenata:
Aktivno sudjelovanje u svim oblicima nastave. Praćenje i čitanje aktualne literature. Pohađanje vježbi na računalima, polaganje pismenog ispita.
Način ispitivanja/ocjenjivanja:
Polaganje ispita iz kolegija informatika obuhvaća test na računalima i pisani dio ispita.
Provjera znanja vrši se putem 2 kolokvija u vrijeme predavanja, a uvjet za kolokvij je kontinuirano praćenje nastave. Studenti koji neće položiti oba kolokvija mogu izaći na ispit u pisanom obliku u redovnim ispitnim rokovima.  
Prijave ispita:
ISVU studomat
Uvjeti za polaganje predmeta:
Test na računalima je preduvjet za izlazak na pisani dio ispita.
Test na računalima unosi se u indeks studenta.
Dodatne informacije:

Plan vježbi:

TERMIN TEMA – AKTIVNOSTI ZADACI TEMA PREDAVANJA
03.10.2016.– 08.10.2016. 1. PRIJAVE ZA VJEŽBE I UVOD
- Google Mail i Google Classroom
Zadatak 1.1. (Web) -
10.10.2016. – 15.10.2016. 2. OSNOVE KORIŠTENJA RAČUNALA
- Windows, mape i datoteke, virtualno računalstvo, Google Drive, online obrasci
Zadatak 2.1. (str. 163)
Zadatak 2.2. (str. 164)
Zadatak 2.3. (str. 165)
Zadatak 2.4. (Web)
Zadatak 2.5. (str. 195)
Hardver
Softver
17.10.2016. – 22.10.2016. 3. BAZE PODATAKA
kreiranje i manipulacija bazama podataka u Accessu
Zadatak 3.1. (Web)
Zadatak 3.2. (Web)
Podaci
24.10.2016. – 29.10.2016. 4. INTERNETSKI SERVISI U POSLOVANJU
- pretraživanje web sadržaja i multimedija, pretraživanje znanstvenih baza; društveno umrežavanje
Zadatak 4.1. (Web)
Zadatak 4.2. (Web)
Zadatak 4.3. (Web)
Računalne mreže i IT
31.10.2016. – 05.11.2016. 5. IZRADA VLASTITIH WEB strANICA
- Google Sites
Zadatak 5.1. (str. 201) Oblikovanje i izrada Web stranica
07.11.2016. – 12.11.2016. 6. OBRADA TEKSTA
- napredni Word; skupna pisma
Zadatak 6.1. (str. 167)
Zadatak 6.2. (str. 170)
Zadatak 6.3. (str. 171)
Informacijski sustavi u poslovanju
14.11.2016. – 19.11.2016. 6. OBRADA TEKSTA
- seminarski rad u Wordu; stolno izdavaštvo u Publisheru
Zadatak 6.4. (str. 169)
Zadatak 6.5. (str. 197)
Zadatak 6.6. (str. 199)
Zadatak 6.7. (str. 200)
Informacijski sustavi u poslovanju
21.11.2016. – 26.11.2016. 7. JAVNO IZLAGANJE
- Powerpoint i priprema multimedija za izradu efektivne prezentacije
Zadatak 7.1. (str. 173)
Zadatak 7.2. (str. 174)
Informacijski sustavi u poslovanju
28.11.2016. – 03.12.2016. 8. TABLIČNI KALKULATOR
- oblikovanja, uvjetna oblikovanja, funkcije i formule
Zadatak 8.1. (str. 175)
Zadatak 8.2. (str. 177)
Zadatak 8.3. (str. 178)
Informacijski sustavi u poslovanju
05.12.2016. – 10.12.2016. 8. TABLIČNI KALKULATOR
- prodajna kalkulacija, rad s više listova
Zadatak 8.4. (str. 179)
Zadatak 8.5. (str. 180)
Zadatak 8.6. (str. 181)
Zadatak 8.7. (str. 182)
Sustavi za poslovno odlučivanje
12.12.2016. – 17.12.2016. 8. TABLIČNI KALKULATOR
- filtri i financijske formule
Zadatak 8.8. (str. 183)
Zadatak 8.9. (str. 184)
Zadatak 8.10. (str. 186)
Sustavi za poslovno odlučivanje
19.12.2016. – 24.12.2016.
 
8. TABLIČNI KALKULATOR
- logičke funkcije i pretraživanje, konsolidacija i pivot tablice
Zadatak 8.11. (str. 187)
Zadatak 8.12. (str. 188)
Zadatak 8.13. (str. 188)
Zadatak 8.14. (str. 189)
Zadatak 8.15. (str. 190)
Zadatak 8.16. (str. 190)
Sustavi za poslovno odlučivanje
09.01.2017. – 14.01.2017. 9. ELEKTRONIČKO POSLOVANJE
- Weebly web dućan, Facebook stranice i dućani
Zadatak 9.1. (Web)
Zadatak 9.2. (Web)
Zadatak 9.3. (Web)
Elektroničko poslovanje
16.01.2017. – 21.01.2017. TEST - -
23.01.2017. – 28.01.2017. UPIS KOLOKVIJA I STUDENTSKE ANKETE - -
 


Prezentacije seminarskih radova:

- vrijeme i tema: u dogovoru s nastavnikom
- dogovor u vrijeme konzultacija
- materijal: vlastiti ili od nastavnika
- oblik prezentacije: MS PP, računalo i projektor

Testovi na računalima - rokovi su objavljeni ovdje