Studijski programi

 

 

A) SVEUČILIŠNI STUDIJI

Sveučilišni studij na Ekonomskom fakultetu - Zagreb ustrojen je na tri (integrirani sveučilišni + poslijediplomski specijalistički + poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij) odnosno četiri razine (preddiplomski + diplomski + poslijediplomski specijalistički + poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij):
 

 1. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij "Poslovna ekonomija" ili "Ekonomija" traje pet akademskih godina (10 semestara) i svaki nosi ukupno 300 ECTS bodova. Na studiju "Poslovna ekonomija" studenti prilikom upisa u četvrtu godinu studija biraju jedan od ponuđenih smjerova studija: Analiza i poslovno planiranje, Financije, Marketing, Menadžment, Menadžerska informatika, Računovodstvo i revizija, Trgovina ili Turizam. Završetkom se stječe akademski naziv magistar ekonomije, odnosno magistra ekonomije (mag.oec.). Engleska inačica akademskog naziva je Master of Economics.  Opširnije o studijima ...
   
 2. Preddiplomski sveučilišni studij na engleskom jeziku "Bachelor Degree in Business" traje četiri akademske godine (8 semestara) i nosi ukupno 240 ECTS bodova. Završetkom se stječe akademski naziv sveučilišni prvostupnik ekonomije, odnosno sveučilišna prvostupnica ekonomije (univ.bacc.oec.). Engleska inačica akademskog naziva je Bachelor of Economics. Opširnije o studiju ...
  Preddiplomski sveučilišni studiji "Poslovna ekonomija" i "Ekonomija" traju četiri akademske godine (8 semestara) i svaki nosi ukupno 240 ECTS bodova. Od akademske 2015/2016. godine postaju sastavni dio Integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija "Poslovna ekonomija" i "Ekonomija". Opširnije o studijima ...

   
 3. Diplomski sveučilišni studiji "Managerial Informatics", "Management" i "Trade" traju jednu akademsku godinu (2 semestra) i svaki nosi ukupno 60 ECTS bodova. Završetkom se stječe akademski naziv magistar ekonomije, odnosno magistra ekonomije (mag.oec.). Engleska inačica akademskog naziva je Master of Economics. Opširnije o studijima ...
  Diplomski sveučilišni studiji "Poslovna ekonomija" i "Ekonomija" traju jednu akademsku godinu (2 semestra) i svaki nosi ukupno 60 ECTS bodova, od akademske 2015/2016. godine postaju sastavni dio Integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija "Poslovna ekonomija" i "Ekonomija". Opširnije o studijima ...

   
 4. Poslijediplomski specijalistički studij traje jednu odnosno jednu i pol akademsku godinu (2 odnosno 3 semestra) i svaki nosi ukupno 60 odnosno 90 ECTS bodova. Završetkom se stječe akademski naziv sveučilišni specijalist ekonomije, odnosno sveučilišna specijalistica ekonomije (univ.spec.oec.). Engleska inačica akademskog naziva je University Specialist uz naznaku struke sukladno nazivu studijskog programa. Opširnije o studijima ...
   
 5. Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij iz ekonomije i poslovne ekonomije traje tri akademske godine (6 semestara) i nosi ukupno 180 ECTS bodova. Završetkom se stječe akademski stupanj doktor znanosti, odnosno doktorica znanosti (dr.sc.). Engleska inačica akademskog stupnja je Doctor of Economics. Opširnije o studiju ...
   
 6. Poslijediplomski sveučilišni (doktorski)  studij Ekonomija i globalna sigurnost traje tri akademske godine (6 semestara) i nosi ukupno 180 ECTS bodova. Razvijen je za znanstvenike i stručnjake koji traže proširivanje svojih analitičkih sposobnosti na područjima identifikacije, ocjene, i odgovora na sigurnosne izazove te stjecanje globalne perspektive o zbivanjima na ovom području. Isto tako studij je namijenjen i poslovnim ljudima koji događaje u okviru nacionalne i globalne sigurnosti vide kao priliku za nove poslovne iskorake. Opširnije o studiju...


 

B) STRUČNI STUDIJI

  Stručni studij na Ekonomskom fakultetu - Zagreb ustrojen je na dvije razine:
 

 1. Preddiplomski stručni studij "Poslovna ekonomija" traje tri akademske godine (6 semestara) i nosi ukupno 180 ECTS bodova. Prilikom upisa u prvu godinu studija studenti biraju jedan od ponuđenih studijskih programa: "Računovodstvo i financije", "Trgovinsko poslovanje" ili "Turističko poslovanje". Završetkom se stječe stručni naziv stručni prvostupnik ekonomije, odnosno stručna prvostupnica ekonomije (bacc.oec.). Engleska inačica stručnog naziva je Professional Bachelor. Opširnije o studiju ...
   
 2. Specijalistički diplomski stručni studiji "Ekonomika poduzetništva" i "Ekonomika energije i okoliša" traju dvije akademske godine (4 semestra) i nose ukupno 120 ECTS bodova. Završetkom se stječe stručni naziv stručni specijalist poduzetništva (stručna specijalistica poduzetništva), odnosno stručni specijalist ekonomike energije i okoliša (stručna specijalistica ekonomike energije i okoliša) (struč.spec.oec.). Engleska inačica stručnog naziva je Professional Specialist. Opširnije o studiju ...