Upisi 2015/2016.

RAZREDBENI POSTUPAK ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU STUDIJA
U AKADEMSKOJ 2015/2016. GODINI


 

NAPOMENA: Informacije koje nalaze se na ovim internetskim stranicama trenutno su u postupku ažuriranja. Lijepo molimo korisnike da u povremeno prate promjene dok se informacije potpuno ne ažuriraju.

Odaberite integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij (model jedinstvenog 5-godišnjeg studija) za kojeg tražite informacije o razredbenom postupku:

Odaberite preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij na engleskom jeziku (model studija 4+1 akademska godina) za kojeg tražite informacije o razredbenom postupku:

Odaberite diplomski sveučilišni studij (model studija 4+1 akademska godina) za kojeg tražite informacije o razredbenom postupku:

Odaberite preddiplomski ili specijalistički diplomski stručni studij (model studija 3+2 akademske godine) za kojeg tražite informacije o razredbenom postupku:

Odaberite poslijediplomski specijalistički ili poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij za kojeg tražite informacije o razredbenom postupku:


Sve ostale informacije vezane uz traženi razredbeni postupak, a ne nalaze se na ovim internetskim stranicama mogu se dobiti u Studentskoj referadi Fakulteta na adresi Trg J. F. Kennedyja 6, Zagreb svaki radni dan u vremenu od 11:30 do 15 sati osobno ili na brojevima telefona 2383-175, 2383-214 i 2383-130.