Upisi 2014/2015.

RAZREDBENI POSTUPAK ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU
PREDDIPLOMSKOG STRUČNOG, PREDDIPLOMSKIH SVEUČILIŠNIH I DIPLOMSKIH SVEUČILIŠNIH STUDIJA
U AKADEMSKOJ 2014/2015. GODINI

 

NAPOMENA: Osnovne informacije koje nalaze se na ovim internetskim stranicama se ažuriraju po potrebi.

Odaberite studij za koji tražite informacije o razredbenom postupku:

Sve ostale informacije vezane uz traženi razredbeni postupak, a ne nalaze se na ovim internetskim stranicama mogu se dobiti u Studentskoj referadi Fakulteta, Trg J. F. Kennedyja 6, Zagreb svaki radni dan u vremenu od 12 do 14 sati osobno ili na brojevima telefona 2383-175, 2383-214 i 2383-130.

monitor