Upisi 2016/2017.

RAZREDBENI POSTUPAK ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU STUDIJA U AKADEMSKOJ 2016/2017. GODINI


NAPOMENA: Informacije koje se nalaze na ovim internetskim stranicama će se ažurirati po potrebi. Lijepo molimo korisnike da u povremeno prate promjene.

Odaberite preddiplomski studij za kojeg tražite informacije o razredbenom postupku:

Odaberite diplomski studij za kojeg tražite informacije o razredbenom postupku

Sve ostale informacije vezane uz traženi razredbeni postupak mogu se dobiti u Referadi za preddiplomski i diplomski studij na adresi Fakulteta svaki radni dan u vremenu od 11:30 do 15:00 sati osobno ili putem brojeva telefona 2383-175, 2383-214 i 2383-130.
 


 
Odaberite poslijediplomski studij za kojeg tražite informacije o upisima:

Sve ostale informacije vezane uz upise, a ne nalaze se na ovim internetskim stranicama mogu se dobiti u Referadi za poslijediplomske studije na adresi Fakulteta i to ponedjeljkom, srijedom i petkom od 9:00 do 13:00 sati te utorkom i četvrtkom od 13:00 do 18:00 sati osobno ili putem brojeva telefona 2383-218, 2383-219 i 2383-288.