Dr. sc. Mislav Jošić

 

Ime i prezime: Mislav Jošić
Kabinet: 320
Telefon: 01-238 3121
E-mail: mjosic@efzg.hr
Web stranica www.efzg.hr/mjosic
 
Konzultacije i rokovi >>>

 

 

 

Nastava i znanost
Sveučilišni studij Međunarodna ekonomija
Preferencijalna trgovinska liberalizacija
EBIP International Economics
VSS-Bjelovar Međunarodna ekonomija
Područje interesa Teorije vanjske trgovine, vanjsko-trgovinska politika, konkurentnost, izvoz