Doc. dr. sc. Mile Bošnjak

 

 
Ime i prezime: Mile Bošnjak
Kabinet:  
Telefon:  
E-mail:  
Web stranica  
 
Konzultacije i rokovi >>>

 

 

 

Nastava i znanost
Sveučilišni studij Međunarodna ekonomija
 
   
   
Područje interesa