Radovi

Znanstveni rad u časopisu s priznatom međunarodnom recenzijom:

 1.  Dražić Lutilsky, I. (2005): „Comparison of Croatian and European Tax and Accounting Regulations“, Studia Oeconomica, Universitatis Babes – Bolyai, JEL – Journal of Economic Literature: M41 (ISSN 1220-0506).

Aktivno sudjelovanje na međunarodnim znanstvenim konferencijama:

 1.  „ The Impact of European Integration on the National Economy“; Babes-Bolyai University, Faculty of Economics and Business Administration, 28-29 October 2005, Cluj-Napoca, Romania.
 2. „An Enterprise Odyssey: Integration or Disintegration“, 3rd International Conference, University of Zagreb, Faculty of Economics and Business, June 15-17,2006, Zagreb, Croatia.


Poglavlja u knjizi; 

 1. Dražić I., Sačer Mamić, I., Tušek, B.: „ Računovodstvo – priručnik za vježbe“, sveučilišni udžbenik, HZRIFD, Zagreb 2003. godina. (Poglavlje 3.3. Računovodstveno praćenje troškova i 3.4. Računovodstveno praćenje proizvodnje i gotovih proizvoda).
 2. Dražić Lutilsky, I., Sačer Mamić, I., Tušek, B.: „ Računovodstvo – priručnik za vježbe“, drugo izmijenjeno i dopunjeno izdanje, HZRIFD, Zagreb 2004. godina. (Poglavlje 3.3. Računovodstveno praćenje troškova i 3.4. Računovodstveno praćenje proizvodnje i gotovih proizvoda).

Radovi s međunarodnih znanstvenih skupova objavljenih u zborniku referata:

 1. Dražić Lutilsky, I.,Vašiček, V., Perčević, H. (2006): „Primjena računovodstva troškova u javnom sektoru“, „Mjesto i uloga računovodstvene i finansijske profesije pri donošenju efikasnih poslovnih odluka“, IX. Međunarodni simpozij, Neum, Bosna i Hercegovina, 14.- 16. rujna 2006. godine, str. 557-576.
 2. Dražić Lutilsky,I., Perčević H. (2006): „MSFI/MRS ili Nacionalni Računovodstveni Standardi u zemljama u tranziciji“, „ Porezna i računovodstvena reforma u BiH kao čimbenik eurointegracijskih procesa“, I. Međunarodni simpozij, Međugorje, Bosna i Hercegovina, 21.i 22. rujna 2006. godine, str.374-383.
 3. Dražić Lutilsky, I. (2005) :„Comparison of Croatian and European Tax and Accounting Regulations“,The Impact of European Integration on the National Economy“; Babes-Bolyai University, Faculty of Economics and Business Administration, 28-29 October 2005, Cluj-Napoca, Romania, Section: Accounting, str 333 – 340.
 4. Dražić Lutilsky, I. (2006): „Advantages and Disadvantages of Accounting Harmonization in the EU“ MicroCAD 2006, In.Sc.Con., University of Miskolc & Innovation and Technology Transfer Centre (ITTC), Miskolc, March 16-17, 2006. Proceedings - section P: Economic Challenger, str.226 -230Radovi s međunarodnih znanstvenih skupova objavljenih na CD – ROM:

 1. Dražić Lutilsky, I., Perčević, H., Vašiček, V. (2006): „The impact of the National Accounting Standards for SME's on financial reporting in Former Transition Countries in comparison with Croatia“, „From transition to Sustainable Development: The Path to European Integration“, 3rd International Conference, University of Sarajevo, The School of Economics and Business in Sarajevo ICES2006, October 12-13, 2006, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, Proceedings: abstract, str.249-251, ISBN 9958-605-89-9, cijeli članak na CD-ROM, ISBN 9958-605-90-2.
 2. Dražić Lutilsky, I., Cristea, S. (2006): „A Parallel in the Evolution of the Croatian and Romanian Accounting Harmonization Processes“, „An Enterprise Odyssey: Integration or Disintegration“, 3rd International Conference, University of Zagreb, Faculty of Economics and Business, June 15-17,2006, Zagreb, Croatia, Proceedings: abstract, str.90-92, ISBN 953-6025-18-3, cijeli članak na CD-ROM, ISBN 953-6025-17-5.
 3. Dražić Lutilsky, I., Perčević, H. (2006): „The role of National Accounting Standards in European Union Countries: Croatian Position and Perspectives“ „An Enterprise Odyssey: Integration or Disintegration“, 3rd International Conference, University of Zagreb, Faculty of Economics and Business, June 15-17,2006, Zagreb, Croatia, Proceedings: abstract, ISBN 953-6025-28-3, str.23 - 26, cijeli članak na CD-ROM, ISBN 953-6025-17-5.

Znanstveni rad u domaćim časopisima važnima za struku:

 1.  Dražić Lutilsky, I., Perčević, H.:“Model točke pokrića kao analitički instrument za poslovno odlučivanje“ Računovodstvo i financije 10/2006, ISSN 0350-4506, UDK 657.2, HZRIFD, Zagreb.
 2. Dražić Lutilsky, I., Perčević, H.:“Mjerenje uspješnosti korporacija - EVA“ Računovodstvo i financije 9/2006, ISSN 0350-4506, UDK 657.2, HZRIFD, Zagreb.
 3. Dražić Lutilsky, I., Perčević, H.:“Primjena ABC metode u bankama i financijskim institucijama“ Računovodstvo i financije 8/2006, ISSN 0350-4506, UDK 657.2, HZRIFD, Zagreb.
 4. Dražić Lutilsky, I.: „Prikaz knjige – Menadžersko računovodstvo hotela“ Računovodstvo i financije 6/2006, ISSN 0350-4506, HZRIFD, Zagreb.
 5. Dražić Lutilsky, I., Perčević, H.:” Računovodstvo i revizija – u susret Europskoj Uniji” Računovodstvo i financije 4/2006, ISSN 0350-4506, UDK 657.2, HZRIFD, Zagreb.
 6. Dražić Lutilsky, I., Perčević, H.:” Računovodstvo i revizija u Europskoj Uniji” Financijski propisi i praksa 3/2006, ISSN-1512-8273, FIRCON, Mostar, BIH.
 7. Dražić Lutilsky, I., Perčević, H.:” Upotreba ABC metode u upravljanju troškovima proračunskog sektora – primjer fakulteta” Riznica 4/2006, RIF – ov časopis za računovodstvo, reviziju, financije i pravo u sustavu proračuna i neprofitnom sektoru, ISSN 1845-8696,HZRIFD, Zagreb.
 8. Dražić Lutilsky, I.: „ Predstavljanje naprednog računovodstvenog i revizorskog programa“, Računovodstvo i financije 1/2006, ISSN0350-4506, UDK 657.2, HZRIFD, Zagreb.
 9. Dražić Lutilsky, I., Kliment, A.: „ Porez na dodanu vrijednost na temelju računa – usporedba Hrvatske s zemljama Europske Unije“, pregledni znanstveni članak, Zbornik Ekonomskog fakulteta, ISSN:1333-8900, UDK:336.223:657.4, (497.5:4-67 EU), Ekonomski fakultet Zagreb, 2005. godina, str. 285-302.
 10. Dražić, I,: „ABC metoda i njezina primjena u proizvodnom poduzeću“, Inženjerski biro, Hrvatska gospodarska revija, 7/2000.