Operacijski menadžment

Osnovni podaci
Naziv kolegija:  Operacijski menadžment
Bodovi  6
Šifra kolegija:  35446
Status kolegija:  obavezan (smjer: Menadžment), izborni (ostali smjerovi)
Godina i semestar studija:  3. godina / V. semestar
Web stranice kolegija:  -
Katedra: Katedra za organizaciju i menadžment
Nositelj kolegija:  Dr. sc. Jasna Prester
Izvođači kolegija:  Dr. sc. Jasna Prester
Asistenti:  
Vrsta studija:  Preddiplomski sveučilišni studij Ekonomije / Poslovne ekonomije
Smjer studija:  svi smjerovi
Ukupno sati nastave:  60
Jezik predavanja:  Hrvatski
Vrijeme održavanja nastave: Satnica 


 
Nastavni ciljevi:
Osnovna vještina koja se želi razviti kod studenata ovim predmetom je analitičko razmišljanje, indukcija i dedukcija. Kroz predmet se nauči oko 20 alata koja im pomažu za adekvatno upravljanje operativnom funkcijom poduzeća ali koji mogu biti korisni i za bilo koju drugu situaciju u kojoj moraju donositi odluke.
Program predmeta:
1. Uvod u operacijski menadžment
2. Operativna strategija i konkurentnost
3. Dizajn proizvoda i usluge
4. Izbor procesa kod proizvodnje
5. Dizajn procesa kod usluga
6. Analiza toka procesa
7. Dizajn posla i mjerenje rada
8. Operacijska tehnologija
9. Predviđanje
10. Prodaja i operativno planiranje
11. Planiranje kapaciteta
12. Upravljanje kapacitetima kod usluga – menadžment prinosa
13. Upravljanje repovima čekanja
14. Upravljanje kvalitetom
15. Kontrolne karte (Statistička kontrola procesa)
16. Upravljanje zalihama
17. Upravljanje resursima poduzeća
18. Operativno raspoređivanje poslova
19. Upravljanje projektima
20. „Lean“ – vitka proizvodnja i usluge
Nastavne metode:
Predavanja, vježbe, slučajevi i strane i domaće literature.
Obavezna literatura:

Skripta: Prester J., (2008),  Operacijski menadžment, Mikrorad, Ekonomski fakultet Zagreb
Taylor B.W., Russell R.S. (2006). Operations Management: Quality and Competitiveness in a Global Environement 5e. Wiley

Dodatna literatura:

Chase R. B; Jacobs F.R.; Aquilano N.J. (2006). Operations Management for Competitive Advantage 11e. McGraw Hill.
Starr, M. (2007). Foundations of Production and Operations Management 1e. Atomic Dog Publishing.

Obaveze studenata:
Seminarski radovi – moraju posjetiti tvornicu (ili uslužnu ustanovu) i kroz seminarski rad opisati proizvodnju od imputa do finalnog proizvoda te načina distribucije proizvoda. U tu svrhu moraju popuniti upitnik koji služi kao kostur za upoznavanje tvrtke. 
Način ispitivanja/ocjenjivanja:
Klasičan ispit + pristupni rad
Prijave ispita:
ISVU studomat
Uvjeti za polaganje predmeta:
Organizacija
Dodatne informacije:
-