Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet

Hrvatski English
Brzi linkovi
Znanstveni skup
Ekonomski fakultet Zagreb

Znanstveni skup

 “Izazovi monetarne i fiskalne politike u uvjetima nestabilnosti financijskih tržišta”

 

“Pad neoliberalizma”
dr.sc. Branimir Lokin (član Savjeta guvernera HNB)

“Monetarna vlast, monetarni sustav i monetarna politika RH – u jedinstvu vlasti”
dr.sc. Slavko Kulić (Ekonomski institut, Zagreb)

“Antideflacijska monetarna politika: Pouke dugovno-deflatorne teorije I. Fishera”
dr.sc. Zvonimir Baletić, akademik (Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti)

“Posebnosti hrvatske monetarne politike: Euroizacija i valutna klauzula u Hrvatskoj”
dr. sc. Stjepan Zdunić (Ekonomski institut, Zagreb)

“Protuciklična monetarna politika i neizvjesnost: istraživanje opcija”
dr.sc. Dubravko Radošević (Ekonomski institut, Zagreb)

“Zašto je aktualna globalna kriza krenula iz banaka?”
dr.sc. Drago Jakovčević (Ekonomski fakultet, Zagreb)

“Tokovi kreiranja primarnog novca u uvjetima nestabilnosti”
dr.sc. Ivan Lovrinović, mr.sc. Tomislav Ćorić, Martina Nakić (Ekonomski fakultet, Zagreb)

“Djelotvornost kreditnog kanala monetarne transmisije u uvjetima krize”
dr.sc. Marijana Ivanov (Ekonomski fakultet, Zagreb)

“Izloženost hrvatskih banaka valutnom riziku ”
dr.sc. Manuel Benazić, (Ekonomski fakultet, Pula)

“Monetarna politika i stabilnost bankarskog sektora u BIH tijekom financijske krize”
dr.sc. Igor Živko, mr.sc. Branimir Skoko (Ekonomski fakultet, Mostar)

“Tečajna politika za 21.stoljeće: mogućnosti izbora za post-krizni i post-brettonwoodski svijet”
dr.sc. Gordana Kordić (Ekonomski fakultet, Zagreb)

“Fiskalna konsolidacija u Europskoj uniji i Hrvatskoj”
dr.sc. Vladimir Gligorov (Vienna Institute for International Economic Studies)

“Interakcija monetarne i fiskalne politike - refleksije na RH”
dr.sc. Saša Drezgić (Ekonomski fakultet, Rijeka)

“Tko u Hrvatskoj plaća porez na dohodak?”
dr.sc. Hrvoje Šimović (Ekonomski fakultet, Zagreb)

“Sekundarno tržište državnih vrijednosnica u Republici Hrvatskoj “
Marko Primorac, univ.spec.oec. (Ekonomski fakultet, Zagreb)