Prijave diplomskih radova (diplomski studij)

OBAVIJEST

UPUTE ZA PRELIMINARNU PRIJAVU DIPLOMSKOG RADA NA DIPLOMSKOM SVEUČILIŠNOM STUDIJU POSLOVNE EKONOMIJE (smjer MENADŽERSKA INFORMATIKA)  

Prihvaćene teme diplomskih radova (lista se ažurira na dnu):

Popis dogovorenih tema - do 28.06.2010.

Prihvaćeni prijedlozi tema diplomskih radova 01-04-2010.

Prihvaćeni prijedlozi tema diplomskih radova 15-04-2010.

Ocjena predloženih tema diplomskih radova 31-05-2010.pdf

Ocjena predloženih tema diplomskih radova 05-06-2010.pdf

Ocjena predloženih tema diplomskih radova 18-10-2010.

Ocjena prihvaćenih tema diplomskih radova 18-10-2010

Ocjena predloženih tema diplomskih radova 30-11-2010

Ocjena prihvaćenih tema diplomskih radova 27-04-2011.doc

Ocjena odbijenih tema diplomskih radova 27-04-2011.doc

Ocjena prihvaćenih tema diplomskih radova 01-06-2011.doc

Ocjena odbijenih tema diplomskih radova 01-06-2011.doc

Ocjena prihvaćenih tema diplomskih radova 11-07-2011.doc

Ocjena odbijenih tema diplomskih radova 11-07-2011.doc

Ocjena prihvaćenih tema diplomskih radova 19-09-2011.doc

Ocjena odbijenih tema diplomskih radova 19-09-2011.doc

Ocjena prihvaćenih tema diplomskih radova 03-10-2011.doc

Ocjena prihvaćenih tema diplomskih radova 24-10-2011.doc

Ocjena prihvaćenih tema diplomskih radova 08-02-2012.doc

Ocjena prihvaćenih tema diplomskih radova 26-03-2012.doc

Ocjena predloženih tema diplomski radovi 15-05-2012.doc

Ocjena prihvaćenih tema diplomskih radova 14-06-2012.doc

Ocjena predloenih tema diplomskih radova 17-07-2012.doc

Ocjena tema diplomskih radova 15-09-2012.doc

Ocjena tema diplomskih radova 07-12-2012.doc

Ocjena tema diplomskih radova 18-01-2013.doc

Ocjena tema diplomskih radova 05-03-2013.doc

Ocjena tema diplomskih radova 26-03-2013.doc

Ocjena tema diplomskih radova 03-06-2013.doc

Ocjena tema diplomskih radova 28-06-2013.doc

Ocjena tema diplomskih radova 27-08-2013.doc

Ocjena tema diplomskih radova 13-09-2013.doc

Ocjena tema diplomskih radova 03-02-2014.doc

Ocjena tema diplomskih radova 17-03-2014.doc

Ocjena tema diplomskih radova 23-05-2014.doc

Ocjena tema diplomskih radova 23-06-2014.doc

Ocjena tema diplomskih radova 15-07-2014.doc

Ocjena tema diplomskih radova 15-09-2014.doc

Ocjena tema diplomskih radova 10-02-2015.doc

Ocjena tema diplomskih radova-26-05-2015.doc

Ocjena tema diplomskih radova-03-07-2015.doc

Ocjena tema diplomskih radova-15-09-2015.doc

Ocjena tema diplomskih radova-01-12-2015.doc

Ocjena tema diplomskih radova-08-02-2016.doc

Ocjena tema diplomskih radova-25-05-2016.doc

Ocjena tema diplomskih radova-28-05-2016.doc

Ocjena tema diplomskih radova-20-06-2016.doc

Ocjena tema diplomskih radova-30-06-2016.doc

Ocjena tema diplomskih radova-08-07-2016.doc

Ocjena tema diplomskih radova-15-09-2016.doc

Ocjena tema diplomskih radova-20-03-2017.doc

Ocjena tema diplomskih radova-15-05-2017.pdf

Ocjena tema diplomskih radova-15-06-2017.pdf

Ocjena tema diplomskih radova-04-07-2017.pdf


Ocjena tema diplomskih radova-05-07-2017.pdf


Ocjena tema diplomskih radova-14-07-2017.pdf