Materijali za vježbe

Popis studenata i njihov napredak (2016.) - prijedlog ocjene

Raspored upisa ocjena s kolokvija: prof. Jurčić/ dr. M.Jošić

Ponedjeljak 20.6. 13.00 - 13.30   2_7_1_RUŠ-ŠAR
                                 13.30 - 14.00   2_7_2_ŠAS-TOJ
                                 14.00 - 14.30   2_8_1_TOK-VLA
                                 14.30. - 15.00  2_8_2_VLE-ŽUŽ

Ispit iz međunarodne ekonomije za studente prof. dr. sc. Lj. Jurčića i doc. dr. sc. Hrvoja Jošića se piše u ponedjeljak 20.6. prema sljedećem abecednom rasporedu:

A - P  10-11h, dv. 24
R - Ž  11-12h, dv. 24