Materijali za vježbe

Svi materijali za Međunarodnu ekonomiju u budućnosti nalazit će se ovdje:

Drugi kolokvij iz Međunarodne ekonomije kod prof. Jurčića za seminarske grupe RUŠ-ŽUŽ (4) održat će se u utorak, 7. lipnja 2016. u 17:00 u dv. 3. Na drugi kolokvij mogu izaći svi studenti koji su ostvarili min. 50 bodova na prvom kolokviju. Mole se svi studenti da vode računa glede prijave prvog ispitnog roka putem ISVU sustava.