Sveučilište - stipendije i razmjena studenata
Interkatedarski skup katedri za organizaciju i menadžment
7. interkatedarski skup katedri za organizaciju, menadžment i poduzetništvo na visokoškolskim institucijama u jugoistočnoj Europi počinje 22.9.2017. godine u 10 sati.
Dodano: 20.9.2017., Zadnja promjena: 20.9.2017.
BURZA IZBORNIH KOLEGIJA - Važne informacije
Pozivaju se svi studenti koji imaju pravo upisa u 3. i 4. godinu studija na prezentaciju aplikacije "Burza izbornih kolegija". Važne informacije o Burzi dostupne su klikom na naslov vijesti.
Dodano: 12.9.2017., Zadnja promjena: 12.9.2017.
Upisi u više godine studija u ak. god. 2017/18. (promjena termina!!!)
Upisi studenata u akademsku 2017./2018. godinu (zimski semestar), vršit će se u periodu od 19.09.2017. do 06.10.2017. Za više informacija kliknite na naslov vijesti.
Dodano: 12.9.2017., Zadnja promjena: 12.9.2017.
UPIS STUDENATA U PRVU GODINU AKADEMSKE 2017./2018. GODINE (jesenski rok)
 
Dodano: 6.9.2017., Zadnja promjena: 6.9.2017.
Raspisan natječaj za upis na poslijediplomske specijalističke studije i poslijediplomske sveučilišne (doktorske) studije
Raspisan je natječaj za upis nove generacije studenata na poslijediplomske specijalističke studije te poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Ekonomija i poslovna ekonomija i poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Ekonomija i globalna sigurnost.
Dodano: 6.9.2017., Zadnja promjena: 7.9.2017.
Dodatni ispitni rok
 U radoblju od 18. do 23. rujna 2017. godine održati će se dodatni ispitni rok iz svih kolegija za studente dodiplomskih, preddiplomskih, integriranih preddiplomskih i ddiplomskih sveučilišnih studija te stručnog studija.
Dodano: 30.8.2017., Zadnja promjena: 31.8.2017.