Ekonomski fakultet - Zagreb
Članovi

Osnove marketinga

Poštovane kolegice i kolege,

Dobrodošli na web stranice predmeta Osnove marketinga!

Ovdje ćete moći pratiti sve informacije vezane uz održavanje i polaganje predmeta.

Silabus predmeta dostupan je ovdje.

REZULTATI PISMENOG DIJELA ISPITA IZ KOLEGIJA "OSNOVE MARKETINGA", ODRŽANOG DANA: 20.09.2018.
 
Ispitivač: doc. dr. sc. Morana Fudurić
Ocjene upisuje: doc. dr. sc. Ružica Brečić  
Vrijeme usmenog ispita: ponedjeljak, 24.09.2018. u 14:00 sati u B306
 
TABLICA POZITIVNIH REZULTATA
 
R. BR. JMBAG: OCJENA:
1. 0067557116 dovoljan (2)
2. 0067554002 dovoljan (2)
3. 0067555772 dovoljan (2)
 
Negativne zadaće mogu se pogledati kod doc. dr. sc. Sandre Horvat u ponedjeljak, 24.09.2018. u 10:00 sati u B302.
 

Pristup prezentacijama i ostalim dokumentima osiguran je putem Moodle-a (potrebno je ulogirati se sa svojom AAI šifrom).