Obavijest o upisu studenata u više godine studija u akademskoj godini 2020./2021.

Zbog nastale situacije izazvane širenjem Covid-19 virusa, a u namjeri očuvanja zdravlja naših studenata i djelatnika, upisi u više godine studija u akademsku godinu 2020./2021. bit će organizirani na drugačiji način od uobičajenog. Iz tog razloga vas molimo da daljnje obavijesti pažljivo pročitate i postupite odgovorno poštujući navedeno. Molimo studente da poštuju mjere distanciranja, koriste zaštitne maske i izbjegavaju okupljanja u velikom broju kako unutar zgrade Fakulteta, tako i ispred.

VAŽNO: Kako bi se izbjegla okupljanja studenata u velikom broju, dolazak u Studentsku referadu u vrijeme upisa neće biti moguć

Upisi studenata u akademsku 2020./2021. godinu (zimski semestar), odvijat će se u periodu od 09.09.2020. (od 08:30) do 22.09.2020. (do 23:59). Studenti u tom periodu upis obavljaju putem Studomata.

Studentska referada će na ulazu u Fakultet postaviti kutije u koje će studenti moći odložiti svoje upisne materijale po godinama studija koje upisuju, radnim danom  od 8 – 15 sati, te utorkom i četvrtkom od 8 – 18 sati.

Student predaje upisnu kovertu u koju stavlja:
-popunjen indeks ( indeks će biti vraćen prilikom diplomiranja ili ispisa s Fakulteta),
-potpisan obrazac GDPR izjave,
-dokaz o plaćenoj školarini (ako je istu dužan platiti),
-obrazac sa važećim brojem mobitela i e-mail adresom (kako bi ga u slučaju poteškoća sa upisom referent mogao pravovremeno kontaktirati),
-rješenje molbe (ako je student istu predao iz nekog razloga)

Upisni materijali se predaju u roku 3 dana od dana upisa putem Studomata, a najkasnije do 25.09.2020.

Primjer popunjene uplatnice za upisni materijal:


Ako se iz bilo kojeg razloga student ne može sam upisati putem Studomata, upis će obaviti djelatnici Studentske referade. Važno je da student preda kompletan upisni materijal, a za bilo kakva dodatna pitanja ili nedoumice oko upisa molimo vas da kontaktirate djelatnike Studentske referade mailom ili telefonom:
https://www.efzg.unizg.hr/za-studente-29717/sluzbe/studentska-referada/djelatnici-studentske-referade/8813

Studenti koji upisuju 3. semestar nakon stečenih uvjeta za upis, upisuju predmete do ukupne obaveze od 30 ECTS bodova, a ostatak predmeta upisuje referent u Studentskoj referadi prilikom obrade upisnog materijala.

Studenti koji upisuju 5. semestar nakon stečenih uvjeta za upis, upisuju prvenstveno izborne, zatim obvezne predmete do ukupnog opterećenja od 30 ECTS bodova, a ostatak predmeta upisuje referent u Studentskoj referadi.

Studenti koji upisuju ponavljanje III. godine studija odnosno dopis 7. semestra nakon stečenih uvjeta za upis istog, upisuju predmete do ukupnog opterećenja od 30 ECTS bodova, a ostatak predmeta upisuje referent u Studentskoj referadi (preporuka je da se prvenstveno upisuju izborni predmeti).

Studenti koji upisuju 9. semestar nakon stečenih uvjeta za upis, upisuju prvenstveno izborne, zatim obvezne predmete.

Studenti koji upisuju ponavljanje IV. godine studija odnosno dopis 9. semestra nakon stečenih uvjeta za upis istog, upisuju predmete do ukupnog opterećenja od 30 ECTS bodova, a ostatak predmeta upisuje referent u Studentskoj referadi (preporuka je da se prvenstveno upisuju izborni predmeti).

Studenti koji biraju izborne predmete, a nisu se uspjeli sami upisati putem Studomata, mogu u upisnu kovertu  staviti papir sa popisom željenih predmeta po prioritetu (poželjno je navesti 5,6 izbornih predmeta koje student želi upisati).

Studenti koji prvi put upisuju 7. semestar integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Poslovne ekonomije, odabiru smjer (link će biti objavljen na web stranici Fakulteta) na temelju prosjeka ocjena koji će se putem aplikacije provesti dana 24.09.2020. godine od 08:00 sati do 15:00 sati.
 
Prigovore na eventualne greške u izračunu prosjeka ocjena dostaviti na e-mail: rfisic@efzg.hr, 24.09.2020. od 15:00 do 16:00 sati.
 
Za studente IV. godine preddiplomskog sveučilišnog studija Poslovne ekonomije koji putem molbe zatraže prelazak na Integrirani preddiplomski i diplomski studij Poslovne ekonomije, odabir smjera odvijat će se nakon što se provede odabir smjera za studente koji prvi put upisuju IV. godinu Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Poslovne ekonomije po principu gdje je ostalo mjesta u kvoti. Odabir smjera za ove studente provodit će se putem molbi od 24. - 26.09.2020. godine. Molbe se ostavljaju na ulazu u Fakultet na za to predviđeno mjesto. U molbi je potrebno navesti pet željenih smjerova po prioritetu za upis. Uz molbu studenti su obvezni priložiti prijepis ocjena.
 
Upis ovih studenata provodit će Studentska referada nakon što studenti upisne materijale predaju na ulazu u Fakultet.
 
Studenti integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Poslovne ekonomije i Ekonomije, specijalističkog diplomskog stručnog studija i diplomskog sveučilišnog studija koji produžuju rok diplomiranja te studenti preddiplomskog stručnog i sveučilišnog studija koji upisuju produljenje (završne godine studija) 3. odnosno 4. godine, upis ne obavljaju preko Studomata, nego upisne materijale odlažu na za to predviđeno mjesto.
Studenti koji u dvije akademske godine nisu ostvarili 35 ECTS-a, molbom mogu zatražiti nastavak studija.
Studenti koji su izborne predmete birali putem Burze izbornih predmeta, kao i studenti koji prvi put upisuju IV. godinu, te su odabir smjera obavili putem aplikacije, upis NE OBAVLJAJU putem Studomata.
 
Predaja upisnih materijala studenata koji su izborne predmete birali putem Burze izbornih predmeta, kao i studenata koji su odabir smjera obavili putem aplikacije, održat će se 25.09.2020. i 26.09.2020. godine prema posebnom rasporedu koji će biti naknadno objavljen.
 
Od akademske godine 2020./2021. ukida se indeks kao identifikacijska isprava, te će svi indeksi do 01.12.2020 biti prebačeni u e-indeks. Indeksi će studentima biti vraćeni prilikom diplomiranja ili ispisa s Fakulteta.
 
Potvrde o upisu u akademsku godinu 2020./2021. studenti mogu izvaditi putem sustava e-građani.
 
Studentske molbe sa kopijom indeksa i popratnom dokumentacijom će se ostavljati ispred Urudžbenog ureda na za to predviđeno mjesto u vrijeme upisnih rokova, a najkasnije do 25.09.2020. godine.
 
Rješenja studentskih molbi će studentima biti dostavljena e-mailom na adresu koju su naznačili na molbi.
 
Izračun studentskih participacija redovnih studenata za akademsku 2020./2021. godinu, po stečenom broju ECTS-a (računaju se samo stečeni ECTS bodovi u akademskoj 2019./2020.godini):
  • 0 - 29 ECTS-a – puna školarina =7.200,00 kn;
  • 30 - 54 ECTS-a – plaća se =120,00 kn po nepoloženom broju ECTS-a (do 60 ECTS-a), dopis predmeta se ne plaća.
 
 
Primjer:
Redovan student je položio u akademskoj 2019./2020. godini 35 ECTS-a i ostalo mu je nepoloženo 25 ECTS-a,
Izračun:  25 ECTS-a x 120,00 kn = 3.000,00 kn
Student dopisuje sa više godine 35 ECTS-a, koje ne plaća.
  • 55 ECTS-a i više – 0,00 kuna
Svi ostali studenti plaćaju sukladno odlukama o studentskim participacijama za akademsku 2020./2021. godinu.

VAŽNO:
Uplata participacija obavlja se na račun Ekonomskog fakulteta – Zagreb: 
IBAN: HR0723600001101351242
MODEL: HR00
POZIV NA BROJ PRIMATELJA: OIB studenta (OBAVEZAN PODATAK!)
Primjer popunjene uplatnice za uplatu školarine:
 

 
Napomena:
Svi studenti kojima je odobreno plaćanje studija u ratama, pored upisnog materijala, dužni su dostaviti i:
  • Rješenje o obročnom plaćanju, 
  • Potvrdu o uplati prve rate.