Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet

Hrvatski English
Brzi linkovi
Znanstveno-stručni seminar pri Ekonomskom sveučilištu u Krakovu

Znanstveno-stručni seminar pri Ekonomskom sveučilištu u Krakovu

Katedra za vanjsku trgovinu na Ekonomskom sveučilištu u Krakovu i Katedra za trgovinu Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

organiziraju 16.04.-18.04.2018. hrvatsko-poljski znanstveno-stručni seminar o

 
"Mogućnosti i prepreke u razvoju socijalnih supermarketa u Srednjoj i istočnoj Europi".
 

Cilj seminara je prodiskutirati dosadašnja istraživanja o djeokrugu rada te društveno-ekonomskoj ulozi socijalnih supermarketa koji kao novi maloprodajni oblik, postaju sve važniji čimbenik u smanjenju siromaštva u cijeloj Europi te u rješavanju problema bacanja hrane putem učinkovitije raspodjele stvorenih viškova roba iz tradicionalnih lanaca opskrbe hranom. 

Seminar će se baviti temom koja se istražuje u okviru projekta Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ) čiji je voditelj izv. prof. dr. sc. Blaženka Kneźević.

Na seminaru će sudjelovati: izv. prof. dr. sc. Blaženka Knežević, prof. dr. sc. hab. Krzysztof Wach, prof. dr. sc. hab. Marek Szarucki,  prof. dr. sc. dr hab. Grażyna Śmigielska, dr. sc. Agnieszka Głodowska, dr. sc. Marek Maciejewski, dr. sc. Bożena Pera te Petra Škrobot, mag. oec. te stručnjaci iz prakse u Poljskoj.

Središnji događaj bit će 17.04.2018. u 11,20, dvorana 313 Ekonomskog sveučilišta u Krakovu.


Više informacija o projektu>>>

Link na najavu Ekonomskog sveučilišta u Krakovu >>>