Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet

Hrvatski English
Brzi linkovi
Upisi studenata na diplomski sveučilišni studij na engleskom jeziku

Upisi studenata na diplomski sveučilišni studij na engleskom jeziku

UPISI STUDENATA NA DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI  STUDIJ NA ENGLESKOM JEZIKU
 
Upisi studenata na Diplomski sveučilišni studij na engleskom jeziku održat će se u subotu, 12. listopada 2019.
 
Dvorana 54 (PDS)  u 09:00 sati:
 
Smjerovi: Management , Managerial Informatics, Trade i Economics
 
Studenti nisu dužni obaviti upis putem studomata, već će isti obaviti referenti u dvorani.


VAŽNO!
SVI STUDENTI KOJI NE PRISTUPE UPISU U GORE NAZNAČENO VRIJEME GUBE PRAVO UPISA!
 
 
Studenti na studijskom smjeru Management , Managerial Informatics, Trade i Economics  plaćaju studentsku participaciju u visini od 28.000 kuna.
 
Dokaz o izvršenoj uplati studenti su dužni priložiti prilikom upisa.
 
Uplatu izvršiti na
Poziv na broj – OIB kandidata (OBAVEZNO)
Opis plaćanja – upis akademske 2019./2020.godine


 
Za upis je potrebno kupiti upisni materijal i priložiti tri slike 4 x 6 cm:

Komplet upisnog materijala (kandidati preuzimaju na temelju dokaza o izvršenoj uplati u Skriptarnici Ekonomskog fakulteta - Zagreb).
Uplatu u iznosu od 500,00 kn izvršiti na
Poziv na broj – 661527 - OIB kandidata (OBAVEZNO)
Opis plaćanja – upisni materijal