Svečana dodjela Rektorove nagrade

Svečana dodjela Rektorove nagrade održat će se  3. srpnja 2019. u 11 sati u Kongresnoj dvorani  na Ekonomskom fakultetu.

Povjerenstvo za Rektorovu nagradu pregledalo je studentske radove koje su predložile sastavnice Sveučilišta u Zagrebu te je izabralo ukupno 161 rad u pet kategorija: 106 radova u a) kategoriji za individualni znanstveni i umjetnički rad (jedan ili dva autora), 25 u b) kategoriji za timski znanstveni i umjetnički rad (tri do deset autora), 6 u d) kategoriji za "veliki" timski znanstveni i umjetnički rad (više od deset autora), 3 u e) kategoriji za posebne natjecateljske uspjehe pojedinaca ili timova i 21 u f) kategoriji za društveno koristan rad u akademskoj i široj zajednici. 

Prigodom svečane dodjele nagrada organizirana je i izložba postera nagrađenih radova dobitnika Rektorove nagrade.

Popis svih dobitnika Rektorove nagrade pogledajte  ovdje