Raspored sistematskih pregleda za siječanj 2020. godine

Raspored sistematskih pregleda za prvi dio studenata preddiplomskog stručnog studija nalazi se na sljedećem linku.

Raspored sistematskih pregleda za drugi dio studenata preddiplomskog stručnog studija nalazi se na sljedećem linku.

Raspored sistematskih pregleda za studente preddiplomskog sveučilišnog studija na engleskom jeziku „Bachelor Degree in Business“ nalazi se na sljedećem linku.

Raspored sistematskih pregleda za prvi dio redovnih studenata integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija nalazi se na sljedećem linku.