Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet

Hrvatski English
Brzi linkovi
Održana konferencija Trade Perspectives 2017

Održana konferencija Trade Perspectives 2017

Na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 29. i 30. 11. 2017. održan je međunarodni znanstveni skup Perspektive trgovine 2017: Specijalizacija i prilagodba potrošačima u maloprodaji / Trade Perspectives 2017: Specialization and Customer Centered Retailing. Na skupu je prezentirano 10 odabranih radova iz zemlje i inozemstva.
 
Skup je otvorila prodekanica za znanost, poslijediplomske studije i doktorate, prof. dr. sc. Nataša Erjavec. Od prezentiranih tema možemo izdvojiti radove koji se bave promjenama u međunarodnoj trgovini, nekoliko radova objašnjava specijalizaciju u prodajnim kanalima, neki se bave specijalizacijom prema prodajnom asortimanu, a niz radova objašnjava različite aspekte elektroničke trgovine kao novog područja specijalizacije. 
 
Skup je popraćen izdavanjem istoimenog Zbornika u kojem je na 236 stranica publicirano 16 radova od strane 40 autora, i to od 13 autora iz inozemstva (3 države, 6 institucija), 4 autora iz gospodarske prakse, 3 autora s gospodarskih institucija (HGK, BiCRO, Državni zavod za intelektualno vlasništvo), 3 autora sa Sveučilišta u Splitu (Odjel za stručne studije), 1 autor sa Tekstilno-tehnološkog fakulteta, 1 autor sa Veleučilišta u Rijeci, 4 autora sa Ekonomskog fakulteta u Rijeci i 11 autora sa Ekonomskog fakulteta u Zagrebu.
 
U sklopu konferencije doc. dr. sc. Petar Sorić održao je i metodološku radionicu „Models and techniques of econometric analysis for scientific research“ za studente doktorskog studija i sudionike konferencije.
 
Detalje o skupu možete pronaći na www.efzg.hr/trade2017 .