Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet

Hrvatski English
Brzi linkovi
Natječaj za radno mjesto (recepcija)

Natječaj za radno mjesto (recepcija)

Sveučilište u Zagrebu
EKONOMSKI FAKULTET
raspisuje
N A T J E Č A J
za zamjenu odsutnog zaposlenika u Službi za tehničke i opće poslove
 
  • jednog (1) izvršitelja (m/ž) na radno mjesto III. vrste - recepcionar, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, do povratka zaposlenika na rad s dugotrajnog bolovanja
Osim općih uvjeta propisanim Zakonom o radu, pristupnik (m/ž) mora ispunjavati i uvjete za rad na ovom radnom mjestu:
  • najmanje završena srednja strukovna škola u trogodišnjem trajanju
  • 1 godina radnog iskustva
  • poznavanje najmanje jednog svjetskog jezika
  • zdravstvene sposobnosti za rad na tim poslovima.
 
Pristupnici (m/ž) na natječaj prijavi prilažu:
* životopis
* dokaz o stručnoj spremi (preslika)
* dokaz o poznavanju stranog jezika (preslika)
* uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci (može preslika)
* presliku osobne iskaznice ili domovnice
* potvrdu o radnom stažu 

Napomena: Natječaj je objavljen 24.01.2018. u Narodnim novinama i kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.