Nastupno predavanje dr.sc. Mate Damić

Na temelju članka 2. Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/2005), dekan Ekonomskog fakulteta - Zagreb, prof. dr. sc. Jurica Pavičić, dana 08.11.2019. godine
 
 
O G L A Š A V A
 
 
Nastupno predavanje pristupnika u natječaju za izbor u znanstveno - nastavno zvanje docenta na Katedri za trgovinu i međunarodno poslovanje, dr. sc. Mate Damića na temu:
 
„Instrumenti plaćanja u međunarodnom poslovanju“
 
koje će se održati u utorak, 19. studenoga 2019. godine, u 10.15 sati u dvorani 3 Ekonomskog fakulteta - Zagreb u okviru redovite nastave iz kolegija „Međunarodno poslovanje“ pred studentima treće godine integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Poslovne ekonomije, nastavnicima Ekonomskog fakulteta – Zagreb te u prisutnosti Stručnog povjerenstva u sastavu:
 
  • Prof. dr. sc. Tonći Lazibat, predsjednik povjerenstva
  • Izv. prof. dr. sc. Tomislav Baković, član povjerenstva
  • Prof. dr. sc. Alen Host, član povjerenstva (Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci)
 
 
                                                                                             Dekan Fakulteta
                                                                                             Prof. dr. sc. Jurica Pavičić, v.r.