Kontakt

 

Ured za međunarodnu suradnju
E-mail: incoming.mobility@efzg.hr
Soba: 1, prizemlje
Tel: ++385 1 238 3232