Prof. dr. sc. Lorena Škuflić

Povratak na katedru
Prof. dr. sc. Lorena Škuflić
Ime i prezime
Lorena Škuflić
Kabinet
321
Telefon
Društvene mreže
Konzultacije
  • Ponedjeljak: 13:00 - 15:00
  • I prema dogovoru na e-mail: lskuflic@efzg.hr
Biografija
CV HR
CV EN