Jasmina Pivar, mag. oec.

Povratak na katedru
Jasmina Pivar, mag. oec.
Ime i prezime
Jasmina Pivar
Kabinet
A507
Telefon
Društvene mreže
ORCID logo
Konzultacije
 • Ponedjeljak: 14:00 - 16:00
 • Utorak: 09:30 - 11:30
 • Studenti se za sva pitanja mogu javiti putem e-pošte, Vibera i hangouts meet-a prema dogovoru.
Biografija

Ime i prezime: Jasmina Pivar
Sadašnje zvanje: Asistent na Katedri za Informatiku, Ekonomski fakultet
Matični broj znanstvenika: 353943
Europass životopis (hrvatska verzija): CV
Europass životopis (engleska verzija): CV

Adresa poslodavca            Ekonomski fakultet - Zagreb
                                               Sveučilište u Zagrebu
                                               Trg J. F. Kennedyja 6
                                               10 000 Zagreb
                                                Hrvatska
Telefon                                   +385 1 238 3280
Fax                                         /
E-mail                                    jpivar@efzg.hr
 
RADNO ISKUSTVO              pozicija, naziv i adresa poslodavca, datumi zaposlenja (od - do)

 • Asistentica, Katedra za informatiku, Ekonomski fakultet – Zagreb, Sveučllište u Zagrebu, Prosinac 2014. – danas
 • Asistent u računovodstvenom i kontroling timu, NTH, Međimurska 28, Varaždin, srpanj 2013. – Listopad, 2014.
 • Demonstratorica  kolegiji: Informatika, Poslovne financije i Upravljačko računovodstvu - Fakultet organizacije i informatike – Varaždin, Svečilište u Zagrebu, 2010.-2013.

OBRAZOVANJE    Titula i datum (od - do)
 • Ekonomski fakultet Zagreb - Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij iz ekonomije i poslovne ekonomije), 2014. - danas
 • Mag. oec. Fakultet organizacije i informatike – Varaždin, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska, 2011.-2013.
 • Univ.bacc. oec. Fakultet organizacije i infromatike - Varaždin i Ekonomski fakultet - Zagreb, Hrvatska,  2008.-2011.
 • Ekonomska i trgovačka škola – Čakovec, Hrvatska, 2005.-2008.                             
 
NAGRADE                            
 • Dekanova nagrada - Fakultet organizacije i informatike – Varaždin, Sveučilište u Zagrebu (2013.)
 • Magistrica ekonomija s najvećom pohvalom - Fakultet organizacije i informatike – Varaždin, Sveučilište u Zagrebu (2013.)
 • Dekanova nagrada - Fakultet organizacije i informatike – Varaždin, Sveučilište u Zagrebu (2012.)
 • Prvostupnica ekonomije s pohvalom - Fakultet organizacije i informatike – Varaždin, Sveučilište u Zagrebu (2012.)
 • Dekanova nagrada - Fakultet organizacije i informatike – Varaždin, Sveučilište u Zagrebu (2011.)
 • Dekanova nagrada - Fakultet organizacije i informatike – Varaždin, Sveučilište u Zagrebu (2010.)
 • Dekanova nagrada - Fakultet organizacije i informatike – Varaždin, Sveučilište u Zagrebu (2009.)
 • Nagrada Rotary kluba Čakovec za najboljeg maturanta Ekonomske i trgovačke škole u Čakovcu (2008.)
 
ČLANSTVA U PROFESIONALNIM I STRUKOVNIM UDRUŽENJIMA                         
 • Hrvatsko drustvo za operacijska istrazivanja - HDOI
 • Hrvatsko statističko društvo - HSD