Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet

Hrvatski English
Brzi linkovi
Izv. prof. dr. sc. Josip Arnerić

Izv. prof. dr. sc. Josip Arnerić

Povratak na katedru
Izv. prof. dr. sc. Josip Arnerić
Ime i prezime
Josip Arnerić
Kabinet
B-502
Telefon
Konzultacije
  • Ponedjeljak: 13:00 - 14:00
  • Utorak: 13:00 - 14:00
Biografija
Dr. sc. Josip Arnerić
Docent na Katedri za statistiku
Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet
Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 6
Telefon: 01-238 3389
E-mail: jarneric@efzg.hr
 
OBRAZOVANJE
 
2010. Doktorat društvenih znanosti iz polja ekonomije. Ekonomski fakultet Split. Naslov disertacije: Univarijatni i multivarijatni GARCH modeli u analizi integriranosti hrvatskog tržišta kapitala (mentorica: prof. dr. sc. Nataša Erjavec)
 
2007. Magisterij društvenih znanosti iz polja ekonomije. Ekonomski fakultet Zagreb, poslijediplomski studij Operacijska istraživanja. Naslov rada: Ekonometrijsko modeliranje rizika na hrvatskom tržištu kapitala (mentorica: prof. dr. sc. Nataša Erjavec)
 
2003. Diplomirani ekonomist. Ekonomski fakultet Split, dodiplomski studij Poslovne ekonomije, smjer Financije. Naslov rada: Ekonometrijska analiza makroekonomskih pokazatelja u Republici Hrvatskoj (mentor: prof. dr. sc. Ante Rozga)
 
 
IZBOR U SURADNIČKA I ZNANSTVENO-NASTAVNA ZVANJA
 
2011. -            Docent u području društvenih znanosti, polje ekonomije, grana Kvantitativna ekonomija na Katedri za statistiku Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 
2010. - 2011.  Viši asistent u području društvenih znanosti, polje ekonomije, grana Kvantitativna ekonomija na Katedri za kvantitativne metode Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splitu
 
2003. - 2010.  Znanstveni novak u području društvenih znanosti, polje ekonomije, grana Kvantitativna ekonomija na Katedri za kvantitativne metode Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splitu
 
 
ZAPOSLENJA
 
2011. -            Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 
2003. - 2011.  Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu.
 
2003. - 2005.  Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu (vanjska suradnja na sveučilišnom dodiplomskom studiju pri Zavodu za matematiku i fiziku, kolegij Statistika)
 
2003. - 2004.  Odjel za stručne studije Sveučilišta u Splitu (vanjska suradnja na stručnom studiju iz kolegija Metode prikupljanja i analize podataka)
 
 
SUDJELOVANJE NA MEĐUNARODNIM SKUPOVIMA I RADIONICAMA
 
International Conference on Business, Economics and Management Sciences (ICBEMS 2014), Madrid, Spain, 2014.
12th International Conference on Operational Research (SOR'13), Dolenjske Toplice, Slovenia, 2013.
International Conference on Business and Economics, Istanbul, Turkey, 2013.
International Conference on Information Technology (ICIT 2013), Amman, Jordan, 2013.
25th European Conference on Operational Research (EURO XXV), Vilnius, Lithuania, 2012.
58th World Statistics Congress of the International Statistical Institute, Dublin, Ireland, 2011.
13th International Conference on Operational Research, KOI 2010, Split, Croatia, 2010.
33. Međunardni skup MIPRO, Opatija, Croatia, 2010.
International Conference on Education and Management Technology, Cairo, Egypt, 2010.
High Dimensional Data Analysis in Economics, Faculty of Economics and Business Zagreb, Zagreb, Croatia, 2010.
5th International Conference An Enterprise Odyssey: From Crisis to Prosperity – Challenges for Government and Business, Opatija, Croatia, 2010.
8th International Conference of the JEPA,  Tokyo, Japan, 2010.
10th International Symposium on Operational Research, SOR'09, Nova Gorica, Slovenia, 2009.
Prva znanstvena radionica „Kvantitativne financije“ (u organizaciji HDOI-a), Ekonomski fakultet Split na kojoj je pristupnik održao predavanje pod naslovom "Modeli i metode u analizi financijskih vremenskih nizova", Split, 2009.
International Conference on Mathematics, Statistics and Scientific Computing,  World Congress on Science, Engineering and Technology, Dubai, UAE, 2009.
3rd International Workshop in Recent Advances in Time Series Analysis, RATS-2008, Department of Mathematics and Statistics, Protaras, Cyprus, 2008.
8th International Conference on Operations Research, ICOR-2008, Havana, Cuba, 2008.
22nd European Conference on Operational Research, EURO XXII, Prague, Czech Republic, 2007.
11th International Conference on Operational Research, KOI 2006, Pula, Croatia, 2006.
6th International Conference on Enterprise in Transition, Bol, Croatia, 2005.
 
 
ZNANSTVEI PROJEKTI
 
2007. -            Suradnik na znanstvenom projektu Ministarstva znanosti Republike Hrvatske: Matematički modeli u analizi razvoja hrvatskog financijskog tržišta, voditeljica prof. dr. sc. Zdravka Aljinović (br. projekta: 055-0000000-1435)
 
2004. - 2007.  Suradnik na znanstvenom projektu Ministarstva znanosti Republike Hrvatske: Matematički modeli u financijskom upravljanju, voditeljica prof. dr. sc. Neli Tomić-Plazibat (br. projekta: 0055011 )
 
 
ČLANSTVA U PROFESIONALNIM UDRUŽENJIMA
 
2008. -            American Statistical Society (ASA)
                        www.amstat.org
2005. -            Hrvatsko društvo za operacijska istraživanja (HDOI)
                        www.hdoi.hr
 
 
OSTALO
 
Član uredništva međunarodnog znanstvenog časopisa Croatian Operational Research Review (CRORR)
Član Organizacijskog odbora Konferencije iz operacijskih istraživanja (KOI)
Priznanje Ekonomskog fakulteta u Splitu za naročiti angažman asistenta u znanstvenom i nastavnom radu, 2007.