Maroš Šefčovič  je rođen 24. srpnja 1966. godine. Bio je zamjenik ravnatelja i ravnatelj za zemlje EU i NATO, slovački ministar vanjskih poslova (1997.-1998.), zamjenik šefa Slovačke misije u EU u Bruxellesu (1999.), veleposlanik u Izraelu (2000.), glavni direktor Odjela bilateralne suradnje u Ministarstvu vanjskih poslova Slovačke (2003.), glavni direktor Odjela za europske poslove u Ministarstvu vanjskih poslova Slovačke (2004.-2009.), Europski povjerenik za obrazovanje, obuku, kulturu i mlade (2010.-2014.), Europski povjerenik i potpredsjednik za međuinstitucionalne odnose i administraciju te član Europskog parlamenta (2014.), potpredsjednik je Europske komisije, a njegov portfelj je energetika.
Doktorirao je međunarodno i europsko pravo na Sveučilištu Comenius u Bratislavi te dobio nagradu Chatam Sofer Medal za promociju odnosa Slovačke i Izraela.