Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet

Hrvatski English
Brzi linkovi
CEEPUS STIPENDIJE ZA STUDENTE - Natječaj za ljetni rok ak. god. 2017./18. Rok za prijavu 2.10.2017.

CEEPUS STIPENDIJE ZA STUDENTE - Natječaj za ljetni rok ak. god. 2017./18. Rok za prijavu 2.10.2017.

 CENTRAL EUROPEAN EXCHANGE PROGRAMME 
FOR UNIVERSITY STUDIES 
 
CEEPUS III PROGRAM
AKADEMSKA RAZMJENA STUDENATA
 
Natječaj za studente za akademsku godinu 2017./2018. 
(za ljetni semestar)
 
 


U okviru CEEPUS III programa u ljetnom semestru ak. godine 2017./2018. raspisuju se stipendije za 1 semestar (4 mjeseca) unutar sljedećih mreža:
 
1. MREŽA AMADEUS CIII-AT-0068-13-1718
Koordinator mreže: WU - Vienna University of Economics and Business)


2. MREŽA EDUCATION WITHOUT FRONTIERS:  CIII-AT-0050-13-1718
Koordinator mreže: FH Studiengänge Burgenland, Eisenstadt (University of Applied Sciences Burgenland, International Business Relations)


TKO SE MOŽE PRIJAVITI?
 
Uvjeti koje student mora zadovoljavati su sljedeći:
 • Studenti koji su završili najmanje 4 semestra smjera Poslovna ekonomija i Ekonomija (redovni i izvanredni studenti).
 • Državljanstvo jedne od zemalja članica CEEPUS-a (http://www.ceepus.info/)
 
 
GDJE SE STIPENDIJA MOŽE DOBITI?
 
U okviru CEEPUS mreže Amadeus studenti Ekonomskog fakulteta - Zagreb mogu se prijaviti za boravak u trajanju od jednog semestra (ljetni semestartj. 4 mjeseca na sljedećim fakultetima:
 
Prihvatna institucija Broj mjeseci Broj studenata
WU- Vienna University of Economics and Business* 12 3
University of Economics Prague 4 1
 
* Samo studenti preddiplomskog sveučilišnog studija.
 
U okviru CEEPUS mreže Education Without Frontiers studenti Ekonomskog fakulteta - Zagreb mogu se prijaviti za boravak u trajanju od jednog semestra (ljetni semestertj. 4 mjeseca na sljedećem fakultetu:
 
Prihvatna institucija Broj mjeseci Broj studenata
FH-Studiengänge Burgenland, Eisenstadt (University of Applied Sciences Burgenland, International Business Relations) 4 1
 
 
NAČIN PRIJAVE

1.    Zainteresirani studenti sami popunjavaju elektronski obrazac za prijavu i to na sljedeći način:
 
 • Studenti trebaju posjetiti web stranicu CEEPUS-a: http://ceepus.info/login/login.aspx, i birati opciju Click here to register.
 • Popuniti elektronsku prijavu na "Create New Mobility", kod rubrike Awarded mobility type izaberite 'Student'.
 
2.    Dostaviti u Ured za međunarodnu suradnju (Lidija Priščan, e-mail: ums@efzg.hr ) Ured br. 1, sljedeće dokumente:
 
 • isprintanu kopiju elektronske prijave;
 • životopis na engleskom jeziku;
 • ovjereni prijepis ocjena na hrvatskom jeziku;
 • potvrdu o upisanoj godini i vrsti studija (redoviti ili izvanredni studij) na hrvatskom jeziku (ukoliko studenti nemaju potvrdu do trenutka prijave, istu su obvezni donijeti na intervju!)
 • motivacijsko pismo na engleskom jeziku;
 • preporuku dva profesora na engleskom jeziku;
 • prijedlog kolegija koje student želi slušati na odabranom fakultetu (odabrati iz programa studija na engleskom jeziku ili originalnog studijskog programa) te
 • potvrde o razini poznavanja stranih jezika (izdaje Katedra za poslovne strane jezike EFZG (vidjeti postupak na webu Katedre za poslovne strane jezike) ili škole stranih jezika – na engleskom jeziku). Potrebno je priložiti potvrde  za sve jezike koji su navedeni u CV-u!
 
U okviru ovog natječaja studenti se mogu prijaviti za stipendiju samo na JEDNOM fakultetu. Ako se prijave na više njih, koordinator će automatski odbiti druge prijave.
 


ROK ZA PRIJAVU
 
Prijave se primaju do 2. listopada 2017. do 15.00 sati. 
Nepotpune prijave i prijave pristigle nakon gore navedenog roka neće se razmatrati.
  


INTERVJU
 
Svi kandidati će biti pozvani na osobni intervju.
Intervjui će se održati u tjednu od 9. do 13. listopada 2017. god. na EFZG-u, a o točnom datumu održavanja intervjua kandidati će biti pravovremeno obaviješteni e-mailom.
 
 
KRITERIJI ZA IZBOR KANDIDATA

Kriteriji za evaluaciju kandidata su propisani od strane CEEPUS programa i obuhvaćaju: godinu studija, prosjek ocjena, poznavanje stranih jezika, stupanj motivacije, preporuke profesora, izvanstudijske aktivnosti, osobni intervju i ranije boravke na stipendijama.
Postupak odabira i nominacije studenata EFZG provodi Koordinator CEEPUS programa na EFZG u suradnji s Uredom za međunarodnu suradnju.
Temeljen propisanih kriterija sastavljaju se rang liste za svaku instituciju domaćina (Host PPU), i objavljene liste prolaze standardan proces verifikacije (Home PPU, Home NCO, Host NCO, Host PPU).
 
 
OBJAVA REZULTATA NATJEČAJA
 
Studenti će obavijest o rezultatima natječaja dobiti e-mailom najkasnije do 30. listopada 2017.
 
 
OSTALE INFORMACIJE
 
Sve druge dodatne informacije zainteresirani studenti mogu dobiti u Uredu za međunarodnu suradnju, kod koordinatora CEEPUS programa EFZG-a ili na CEEPUS FAQ.

  
Prof. dr. sc. Darko Prebežac
Koordinator CEEPUS programa EFZG-a