Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Ekonomije i Poslovne ekonomije

Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Ekonomije i Poslovne ekonomije
 
Cilj poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Ekonomije i Poslovne ekonomije je osposobiti polaznike za provođenje znanstveno utemeljenih i društveno relevantnih istraživanja kojima se odgovara na suvremene  izazove ekonomije i poslovne ekonomije i stvaraju novi doprinosi u znanstvenoj i poslovnoj zajednici.

Polaznici se poučavaju znanjima i vještinama neophodnim za razumijevanje, vrednovanje i provođenje kvantitativnih i kvalitativnih monodsiciplinarnih i interdisciplinarnih istraživanja. Program je koncipiran kako bi osigurao: razumijevanje filozofija i temeljnih metodoloških pitanja znanstvenog istraživanja, razumijevanje teorijskih temelja i suvremenih metoda istraživanja u ekonomiji i poslovnoj
 
ekonomiji, razvoj sposobnosti oblikovanja i provedbe istraživačkog projekta kao i komuniciranja rezultata istraživanja različitim javnostima.

Ekonomski fakultet - Zagreb ima dugogodišnju tradiciju u obrazovanju doktora znanosti s kompetencijama potrebnim za respektabilnu karijeru u akademskoj i/ili znanstvenoj zajednici, u poslovnoj praksi te javnim institucijama. Resursi Fakulteta polaznicima studija pružaju relevantnu podršku za usvajanje znanja i vještina te za uspješan završetak studija.

prof. dr. sc. Đurđana Ozretić Došen
Voditeljica studija od generacije 2016/2017.
Objavljen je Natječaj za upis nove generacije polaznika na poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Ekonomije i Poslovne ekonomije u akademskoj godini 2017/2018.

Ovdje možete saznati osnovne informacije o našem studiju te informacije o upisu na studij koje naši potencijalni polaznici najčešće žele znati. Trebate li više informacija ili želite razgovarati s voditeljicom i tajnikom o studiju i mogućnostima koje pruža, javite nam se i zatražite svoj termin za konzultacije.

Obrazac prijave za upis na Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij nalazi se na sljedećoj poveznici.

Prijave na studij zaprimaju se do 31. listopada 2017. godine u Referadi za poslijediplomske studije.

 


Članstva
Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Ekonomije i Poslovne ekonomije Ekonomskog fakulteta - Zagreb je od 2002. godine član EDAMBA-e, Europskog udruženja doktorskih studija iz područja menadžmenta i poslovne administracije, a od 2008. godine član je i CESEENET - mreže doktorskih studija iz ekonomije i poslovne ekonomije između ekonomskih fakulteta srednje i istočne Europe. 

      

Ulaz u sustav Merlin
Intranet za polaznike studija (od generacije 2016/2017. nadalje)


Voditeljica studija (za studente upisane od 2016./2017.): 
Prof. dr. sc. Đurđana Ozretić Došen 
kabinet: B 301
tel: 01 238 3463
e-mail: dozretic@efzg.hr


Tajnik studija (za studente upisane od 2016./2017.):
Doc. dr. sc. Vatroslav Škare

kabinet: B 303
tel: 01 238 3305
e-mail: vskare@efzg.hr

Voditeljica
 studija (za studente upisane do 2015./2016.): 
Prof. dr. sc. Lovorka Galetić
Kabinet: A 403
Telefon: 01/2383-263
E-mail: lgaletic@efzg.hr

Tajnica studija (za studente upisane do 2015./2016.):
Doc. dr. sc. Najla Podrug

Kabinet: B 115
Telefon: 01/2383-339
E-mail: npodrug@efzg.hr 


Referada za poslijediplomske studije
- istočni ulaz u zgradu Fakulteta


Voditeljica Referade:
Martina Pelko, dipl. iur.
Telefon: 01/2383-288
E-mail: mpelko@efzg.hr


Zamjenica voditeljice Referade:
Kristina Malešević, univ. spec. oec. 
Telefon: 01/2383-219
E-mail: kmalesevic@efzg.hr

Stručna suradnica u Referadi:
Snježana Babić, oec.
Telefon: 01/2383-218
E-mail: sbabic@efzg.hr,
sbabic1@net.efzg.hr

Radno vrijeme Referade:

Ponedjeljak 09:00 - 13:00
Utorak 13:00 - 18:00
Srijeda 09:00 - 13:00
Četvrtak 13:00 - 18:00
Petak 09:00 - 13:00

 

 
Prezentacija strukture
Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija
iz ekonomije i poslovne ekonomije