Gospodarska matematika

Ispit iz Gospodarske matematike:

  • Pismeni i usmeni dio ispita pišu se odmah u isto vrijeme kada je zakazan ispit.
  • Cjelokupni ispit se sastoji iz dva problemska dijela:
    • Prvi dio sadrži 4 zadatka.
    • Drugi dio sadrži 2 teorijska pitanja.
    • Dakle, ukupno 6 problema.
  • Ispit se piše 60 minuta.