Ekonomski fakultet - Zagreb
Popis studija

Kolegiji

Klikom na naziv kolegija otvorit će se stranica s više informacija.   
OBVEZNI KOLEGIJI
(treba položiti 4 od 4)                               
Nositelj(i)                                              Broj sati     Bodovi
Suvremeni trendovi u međunarodnoj razmjeni                       prof. dr. sc. Vlatka Bilas 30 6
Konkurentnosti i komparativne prednosti Hrvatske doc.dr. sc. Sanja Franc 30 6
Financiranje izvoza i inozemnih projekata prof. dr. sc. Ivan Lovrinović 30 6
Menadžment u međunarodnom poslovanju prof. dr. sc. Sanda Rašić Jelavić
doc. dr. sc. Najla Podrug
30 6
Ukupno bodova:  24
 

 

IZBORNI KOLEGIJI  (treba položiti 5 od 10)        

        Nositelj(i)                                            Broj sati    Bodovi 
Računalno modeliranje međunarodne trgovine        doc. dr. sc. Mile Bošnjak

      20

4
Održivi razvoj i konkurentnost
       prof. dr. sc. Vlatka Bilas
       doc. dr. sc. Sanja Franc
20 4

Upravljanje rizicima u međunarodnoj razmjeni

       doc. dr. sc. Zoran Wittine
20 4
Institucionalna infrastruktura izvoza
       prof. dr. sc. Ljubo Jurčić
       prof. dr. sc. Alen Stojanović
20 4

Konkurentni porezni sustavi

       izv. prof. dr. sc. Hrvoje Šimović
20 4

Korporacijske marketinške strategije

       prof. dr. sc. Jurica Pavičić
20 4
Međunarodne investicije
       
       prof. dr. sc. Božo Matić
       doc. dr. sc. Sanja Franc
20 4

Strateško poduzetništvo
       prof. dr. sc. Marko Kolaković 20 4
Poduzetništvo i izvoz

        prof. dr. sc. Vlatka Bilas

20 4
Vanjska trgovina i gospodarski rast         prof. dr. sc. Ljubo Jurčić
        doc. dr. sc. Hrvoje Jošić
20 4
 
  Ukupno bodova (za 5 položenih kolegija):

20
   
PISANI RAD (obvezan) Bodovi
Analiza slučaja / seminarski rad 4
   
POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI RAD 12
UKUPAN BROJ BODOVA ZA SVE AKTIVNOSTI NA STUDIJU: 60

 

RAZLIKOVNI KOLEGIJI NULTOG SEMESTRA NASTAVNIK
Međunarodna ekonomija prof. dr. sc. Ljubo Jurčić                                   
Međunarodno poslovanje prof. dr. sc. Božo Matić
Makroekonomija  
Mikroekonomija