Ekonomski fakultet - Zagreb
Popis studija

Kolegiji

  

OBVEZNI KOLEGIJI
(treba položiti 4 od 4)
Nositelj(i) Broj sati Bodovi
Upravljanje poslovnim marketingom                       izv. prof. dr. sc. Dubravka Sinčić Ćorić        
          
30 6
Tržišna istraživanja u poslovnom marketingu prof. dr. sc. Tihomir Vranešević, doc. dr. sc. Miroslav Mandić 30 6
Ponašanje poslovnih kupaca izv. prof. dr. sc. Dubravka Sinčić Ćorić 30 6
Strategije marketinga i strateški marketinški plan prof. dr. sc. Jurica Pavičić 30 6
Ukupno bodova:  24

 

IZBORNI KOLEGIJI
(treba položiti 5 od 10)

Nositelj(i)                                       Broj sati Bodovi

Razvoj proizvoda i upravljanje markom

prof. dr. sc. Đurđana Ozretić Došen

20 4

Marketinške komunikacije i odnosi s javnošću

prof. dr. sc. Ana Tkalac Verčič 20 4

Lobiranje

izv. prof. dr. sc. Dubravka Sinčić Ćorić 20 4
Internet u poslovnom umrežavanju prof. dr. sc. Mario Spremić 20 4
Strategije marketinga neprofitnih organizacija

prof. dr. sc. Jurica Pavičić

20 4
Poslovno pregovaranje prof. dr. sc. Marija Tomašević Lišanin 20 4
Upravljanje distribucijom i tržišna logistika

prof. dr. sc. Vesna Brčić Stipčević, prof. dr. sc. Sanda Renko 

20 4
Strateški savezi prof. dr. sc. Darko Tipurić, izv. prof. dr. sc. Sanda Rašić Jelavić 20 4
Dizajniranje organizacije marketinga prof. dr. sc. Lovorka Galetić 20 4
Upravljanje cijenama u poslovnom marketingu prof. dr. sc. Biljana Crnjak Karanović 20 4
   Ukupno bodova (za 5 položenih kolegija): 20
   
PISANI RAD (obvezan) Bodovi
Analiza slučaja / seminarski rad 4
   
POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI RAD 12
UKUPAN BROJ BODOVA ZA SVE AKTIVNOSTI NA STUDIJU: 60

 

RAZLIKOVNI KOLEGIJI NULTOG SEMESTRA NASTAVNIK
Marketing                                                                              izv. prof. dr. sc. Dubravka Sinčić Ćorić                                     
Ponašanje potrošača izv. prof. dr. sc. Sunčana Piri Rajh
Makroekonomija  
Mikroekonomija