Ekonomski fakultet - Zagreb
Popis studija

Kolegiji

Klikom na naziv kolegija otvorit će se stranica s više informacija.

OBVEZNI KOLEGIJI
(treba položiti 4 od 4) 
Nositelj(i) Broj sati Bodovi
Ekonomske politike EU i globalizacija

Prof. dr. sc. Radmila Jovančević           

30 6
Strategija razvoja i ekonomika tranzicijskih zemalja          prof. dr. sc. Ivo Družić 30 6
Financijska i monetarna reforma u EU prof. dr. sc. Ivan Lovrinović 30 6
Osnove prava u EU                                              prof. dr. sc. Hana Horak 30 6
Ukupno bodova:  24

 

IZBORNI KOLEGIJI
(treba položiti 5 od 10)

Nositelj(i)                                       Broj sati Bodovi
Ekonomski rast, konvergencija zemalja članica EU i proširenje

izv.prof. dr. sc. Jurica Šimurina,
izv.prof. dr. sc. Josip Tica

20 4
Inozemna direktna ulaganja (FDI) i EU prof. dr. sc. Radmila Jovančević
doc. dr. sc. Tomislav Globan
20 4
Zajednička agrarna politika EU (CAP) i globalno okruženje

prof. dr. sc. Radmila Jovančević
 
20 4
Industrijska politika i Europska unija prof. dr. sc. Zoran Kovačević 20 4
Socijalne politike u Europskoj uniji prof. dr. sc. Vinko Barić
prof. dr. sc. Alka Obadić
20 4
Regionalna politika EU i upravljanje projektima dr. sc. Sanja Maleković
dr. sc. Sanja Tišma
20 4
Energetska politika EU i RH

prof. dr. sc. Igor Dekanić
izv. prof. dr. sc. Tomislav Gelo

20 4
Poslovna politika poduzeća u EU prof. dr. sc. Tonći Lazibat                        20 4
Ekonomika i politika okoliša Europske unije prof. dr. sc. Jurica Šimurina
dr. sc. Sanja Tišma
20 4
Statističke metode analize gospodarskog razvoja prof. dr. sc. Ksenija Dumičić
 
20 4
   Ukupno bodova (za 5 položenih kolegija): 20
   
PISANI RAD (obvezan) Bodovi
Analiza slučaja / seminarski rad 4
   
POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI RAD 12
UKUPAN BROJ BODOVA ZA SVE AKTIVNOSTI NA STUDIJU: 60

 

RAZLIKOVNI KOLEGIJI NULTOG SEMESTRA NASTAVNIK
Makroekonomija Europske unije        Prof. dr. sc. Radmila Jovančević                           
Gospodarstvo Hrvatske  
Makroekonomija  
Mikroekonomija