Obavijest o načinu rada Studentske referade

Sukladno aktualnoj epidemiološkoj situaciji nastaloj zbog COVID-19 pandemije i potresa, Studentska referada će raditi sa studentima od ponedjeljka do petka u vremenu od 12-14h sa određenim izmjenama u načinu rada.

Molimo da u narednom periodu u Studentsku referadu dolaze samo studenti koji moraju obaviti nužne administrativne poslove, a sve ostalo što nije hitno ostave za period kada se situacija normalizira.

Procedura za dolazak u Studentsku referadu je sljedeća:
 
  • student je dužan  poslati e-mail voditelju Studentske referade na adresu rfisic@efzg.hr u kojem navodi točan dan i razlog svog dolaska, kako bi ga se moglo uvrstiti na popis koji se nalazi na ulazu u zgradu Fakulteta
  • radi formiranja popisa, e-mail je potrebno poslati par dana ili dan prije dolaska (ne na dan dolaska)
  • ako student ima dogovorenu online obranu, prije obrane mora doći u Studentsku referadu sa sravnjenim indeksom, prijavnicom za diplomski rad i uvezenim diplomskim radom kako bi dobio sve potrebne ovjere i obrasce za obranu
  • nakon online obrane, student objavljuje rad u repozitorij Knjižnice EFZG-a i dogovara sa mentorom  sastanak u Studentskoj referadi (u vremenu od 12-14h) kako bi mentor popunio potrebnu dokumentaciju vezanu za obranu diplomskog ili završnog rada
  • nakon toga slijedi dogovor sa referentom o izdavanju potvrde o diplomiranju odnosno završetku studija
  • ostali administrativni poslovi se obavljaju na uobičajen način
 
Molimo studente da se prilikom dolaska u Studentsku referadu ponašaju odgovorno poštujući higijensko-epidemiološke naputke Nacionalnog stožera Civilne zaštite i kriznog stožera Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske.