Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet

Hrvatski English
Brzi linkovi
Doc. dr. sc. Dominik Vuletić

Doc. dr. sc. Dominik Vuletić

Povratak na katedru
Doc. dr. sc. Dominik Vuletić
Ime i prezime
Dominik Vuletić
Kabinet
bivša kopiraona, prvi kat stare zgrade (prema ulazu u Dekanat)
Telefon
Konzultacije
  • Ponedjeljak: 14:00 - 16:00
  • Po dogovoru putem e-maila: dvuletic@efzg.hr.
Biografija

Doc. dr. sc. Dominik Vuletić

Radno iskustvo: 
2019-danas       docent na Katedri za pravo Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
2014 - 2019       poslijedoktorand na Katedri za pravo Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
2009 - 2014       znanstveni novak u suradničkom zvanju asistenta na Katedri za pravo Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
2008 - 2009       znanstveni novak u Institutu za međunarodne odnose (IMO) Zagreb, Odjel za europske integracije                              
2008 - 2009       sudski vježbenik iz radnog odnosa na Županijskom sudu u Zagrebu
2007 - 2008       odvjetnički vježbenik u Zajedničkom odvjetničkom uredu Mladena  Golojuha i Mladena Golojuha ml.

Obrazovanje: 
2014       Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, doktor pravnih znanosti (summa cum laude)
2009       Sveučilište u Kölnu i TEPSA (Trans European Policy Studies Association) iz Bruxellesa, obrazovni program u Bruxellesu i Stockholmu namijenjen mlađim istraživačima i doktorandima iz područja europskih studija
2007       Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, magistar prava (magister iuris)

Priznanja i nagrade: 
2007      Rektorova nagrada Sveučilišta u Zagrebu (za znanstveni rad)
2006      Dekanova nagrada Pravnog fakulteta  u Zagrebu (za izniman uspjeh postignut na međunarodnim natjecanjima)

Znanstveni projekti:
European and International Law Master Programme Development in Eastern Europe - InterEULawEast (Europska komisija u okviru Tempus programa, ustanova: Sveučilište u Zagrebu)
Modernizacija i harmonizacija hrvatskog ugovornog prava i europsko pravo (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH, ustanova: Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
EU-CONSENT – FP6 projekt (Europska komisija, nositelj projekta je mreža europskih znanstveno-istraživačkih ustanova)
Lisabonska strategija - katalizator reformi u EU i Hrvatskoj (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH, ustanova: Institut za međunarodne odnose Zagreb)

Stručna usavršavanja:
2006      "Central and Eastern European Law Programme", akademski program u organizaciji Indiana University, School of Law  

Član Odbora za europske poslove Hrvatskog sabora iz reda javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika (vanjski stručni član saborskog odbora).