Doc. dr. sc. Mira Krpan

Povratak na katedru
Doc. dr. sc. Mira Krpan
Ime i prezime
Mira Krpan
Kabinet
325
Telefon
Društvene mreže
Konzultacije
  • Utorak: 10:00 - 12:00
Biografija

Mira Krpan, rođena Oraić, rođena je 16. lipnja 1983. godine u Zagrebu, Republika Hrvatska. Udana je i majka je dvoje djece. Osnovnu školu završila je u Gornjoj Šemnici i u Radoboju, a opću gimnaziju s izvrsnim uspjehom u Krapini. Dodiplomski studij Poslovne ekonomije na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer Financije, upisala je 2001. godine. Tijekom studija bila je demonstrator na kolegiju Osnove ekonomije, više godina demonstrator na kolegiju Mikroekonomija te volonter na kolegiju Financiranje društvenih djelatnosti. Za izvrstan je uspjeh na svakoj godini studija dobila i Dekanovu nagrada te sudjelovala na raznim projektima i ljetnim školama. Kao jedan od 25 najboljih studenata u Hrvatskoj 2004. godine dobila je Top stipendiju za TOP studente. Također, dobitnica je Državne stipendije Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. Diplomirala je 5. srpnja 2005. godine s prosjekom ocjena 5,0. Na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 17. ožujka 2008. godine magistrirala je na znanstvenome poslijediplomskom studiju „Operacijska istraživanja“ s temom Dualnost u teoriji ponašanja potrošača pod mentorstvom prof. dr. sc. Ante Puljića (povjerenstvo: prof. dr. sc. Mate Babić ­ predsjednik, prof. dr. sc. Luka Neralić ­ član) uz prosječnu ocjenu položenih ispita 5,0. U studenom 2007. godine upisala je Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu i doktorirala 12. srpnja 2011. godine obranivši doktorsku disertaciju s temom Dualnost u mikroekonomskoj teoriji pod mentorstvom prof. dr. sc. Jasminke Šohinger (povjerenstvo: doc. dr. sc. Ilko Vrankić – predsjednik, prof. dr. sc. Krešimir Žigić – član) uz prosječnu ocjenu položenih ispita 5,0
 
Od 15. studenog 2005. godine zaposlena je u suradničkom zvanju asistenta na Katedri za ekonomiku poduzeća Ekonomskog fakultetu u Zagrebu, a od sredine 2008. godine na Katedri za ekonomsku teoriju. Odlukom Fakultetskog vijeća Ekonomskog fakulteta u Zagrebu izabrana je u suradničko zvanje višeg asistenta 27. rujna 2011. godine. U znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti-polje ekonomije izabrana je Odlukom Matičnog odbora za područje društvenih znanosti – polje ekonomije od 24. svibnja 2013. godine. U znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docentice u području društvenih znanosti, polje: ekonomija, grana: opća ekonomija izabrana je 6. travnja 2016. godine.
 
Sudjeluje u izvedbi seminarske nastave i predavanja na kolegijima Mikroekonomija i Osnove ekonomije na preddiplomskom sveučilišnom studiju na Ekonomskom fakultetu-Zagreb. Kvalitetu nastavnog rada potvrđuju visoke ocjene studenata.
 
Članica je uređivačkog odbora znanstvenog časopisa Business Systems Research Journal. Članica je Hrvatskog društva za operacijska istraživanja (HDOI). Od 2012. do 2016. godine bila je članica  Fakultetskog vijeća Ekonomskog fakulteta u Zagrebu kao jedna od predstavnika asistenata. Sudjelovala je kao istraživač na međunarodnom FP7 projektu MODUS project (Methodology and Supporting Toolset Advancing Embedded Systems Quality).
Završila je dvosemestralni Program edukacije za stjecanje kompetencija visokoškolskih nastavnika (edukacija iz područja Didaktika, Psihologija, Retorika, Hrvatski jezik i Informatika), organiziran u suradnji Ekonomskog fakulteta - Zagreb i Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 2007. godine.
Govori engleski i njemački jezik.

CV HR
CV EN