Interaktivno online predavanje: „Motivacija i organizacija vremena“

Nakon uspješno održanog prvog interaktivnog predavanja „Kako brinuti o mentalnom zdravlju“, za studente i studentice Ekonomskog fakulteta, najavljujemo i drugo po redu, pod nazivom „Motivacija i organizacija vremena“. U razgovoru sa studentima/cama pokazalo se da je trenutni izazov pronalaženje motivacije za studij te poteškoće u organizaciji studentskih zadataka, odnosno vremena općenito. U prvom dijelu interaktivnog predavanja razgovarat ćemo o razlozima zbog kojih učimo i studiramo, o intrinzičnoj i ekstrinzičnoj motivaciji te o faktorima koji utječu na motivaciju. Potom ćemo se u drugom dijelu usmjeriti na postavljanje ciljeva i praktične savjete koji nam mogu pomoći u organizaciji vremena i prostora za učenje.
 
Interaktivno predavanje će održati psihologinje Društva za psihološku pomoć Lana Gjurić i Ivana Bandić, a namijenjeno je studentima Ekonomskog fakulteta – Zagreb.
 
Predavanje će se održati putem Zoom platforme, 20.05.2020. od 11 - 12.30h.

Molimo da svoj dolazak najavite do 19.05.2020. u 12h na linku: https://bit.ly/Motivacija_i_organizacija_vremena_online. 
 
Link za prijavu na sastanak ćemo poslati prijavljenim studentima na mail 30 min prije početka predavanja.

Vaš,
Ured za savjetovanje i razvoj karijera