Tamara Ćurlin, mag.oec.

Povratak na katedru
Tamara Ćurlin, mag.oec.
Ime i prezime
Tamara Ćurlin
Kabinet
A507
Telefon
Konzultacije
  • ponedjeljak: 10:00 - 12:00
  • utorak: 12:00 - 14:00
Biografija
Tamara Ćurlin je asistentica na Katedri za Informatiku Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na kojem je i magistrirala na smjeru “Menadžerska informatika”. Trenutno je studentica doktorskog studija također na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Sudjeluje u izvođenju nastave na preddiplomskom i integriranom studiju studiju “Poslovne ekonomije” i “Ekonomije” na kolegijima “Poslovni informacijski sustavi” i “Informatika”. Prethodno ulasku u akademiju radila je u turizmu kao voditelj poslovanja te računovodstvu i poslovnom savjetovanju. Njezina područja istraživanja su: tehnologije u turizmu, informatički menadžment, elektroničko poslovanje i Web aplikacije. Autorica je desetak znanstvenih radova objavljenih na međunarodnim konferencijama i časopisima. Služi se engleskim i talijanskim.