Obrazovanje i razvoj

Predavač: doc. dr. sc. Šime Smolić


Opis kolegija
 
Izučavanje procesa svekolikog razvoja jedno je od najznačajnijih područja znanosti i obrazovanja. Ekonomski razvoj je proces znanja – ekonomija nisu samo mehanički modeli razvoja – to su svakako i procesi učenja kao ključ razumijevanja razvoja. Znanje zbog neprekidnog mijenjanja vidika svijeta na svakoj stepenici ne ostaje samo pri iskustvu individue koja se obrazuje: istovremeno nastaje nova stepenica kao znak „ništavnosti“ prethodnoga. Cilj izučavanja na kolegiju „Obrazovanje i razvoj“ je razmatranje mikroekonomskog i makroekonomskog sadržaja fenomena obrazovanja i fenomena razvoja. U duhu poznate teorije ljudskog kapitala mikro i makro aspekt sastavnice su praktično nedjeljive kategorije. Osobni razvoj pojedinca pretpostavlja usvajanje niza općih i specijalističkih znanja koja ga stabilno pozicioniraju na tržištu rada. U ekonomici obrazovanja često se spominje problem funkcionalne (ne)pismenosti. Makroekonomski sadržaj obrazovanja i razvoja uključuje obrazovanje kao djelatnost i proces u širi sustav upravljanja gospodarstvom, materijalnom i socijalnom infrastrukturom.
 
 
Ciljevi učenja
 

 • usvajanje postojećih i novih znanja iz područja ekonomike obrazovanja
 • analiza znanstvenih postignuća na području teorije gospodarskog rasta i razvoja
 • pozicija politike ljudskog kapitala u sustavu makroekonomskog upravljanja
 • ulaganje u obrazovanje – individualna i društvena perspektiva
 • primjena cost – benefit analize u sustavu obrazovanja
 • reforma obrazovanja i njezin utjecaj ukupni razvoj
 
 
Ishodi učenja
 
 • kroz faktorsku analizu pozicionirati rezidualne faktore gospodarskog rasta i razvoja s naglaskom na ulogu obrazovanja
 • kritički vrednovati obrazovanje kao infrastrukturno dobro
 • valorizirati sadržaje adaptabilnosti i mobilnosti kao mehanizme veće učinkovitosti obrazovanja u procesu razvoja
 • kritički preispitati interaktivne veze obrazovanja i tržišta rada
 • analizirati kompatibilnost strategije razvoja obrazovanja i strategije razvoja gospodarstva
 
 
Oblici nastave
 
 • predavanja
 • seminari i radionice
 • konkretni primjeri primjene cost – benefit analize u obrazovanju
 • samostalni zadaci