Pravo i institucije međunarodne trgovine

Predavači: Prof.dr.sc. Zvonimir Slakoper (nositelj), dr. sc. Ivan Tot


OPIS KOLEGIJA
 
Cilj kolegija je upoznavanje s ključnim pravnim izvorima prava međunarodne trgovine te djelokrugom i aktivnostima institucija koje za zadaću imaju doprinos unifikaciji prava međunarodne trgovine. U sklopu kolegija analiziraju se međunarodne konvencije, međunarodni trgovački termini i drugi pravni instrumenti koji su namijenjeni primjeni na ugovorne odnose sudionika na globalnom tržištu. Polaznike se upoznaje s ulogom i funkcioniranjem međunarodne trgovačke arbitraže. Prenosi se temeljno pravno znanje u području međunarodnog trgovačkog prava i omogućuje stjecanje pravnih vještina potrebnih za poslovanje u međunarodnom okruženju.
 
CILJEVI UČENJA
 

 • usvajanje temeljnog znanja međunarodnog trgovačkog prava
 • razvoj vještina analize pravnih instrumenata  u međunarodnoj trgovini
 • prepoznavanje i razlikovanje različitih tipova međunarodnih trgovačkih ugovora
 • stjecanje sposobnosti primjene pravne analize ugovornih odnosa u međunarodnoj trgovini
 • primjena osnovne terminologije prava međunarodne trgovine na engleskom jeziku u usmenoj i pisanoj komunikaciji
 
ISHODI UČENJA
 
 • prepoznati i objasniti ulogu i značaj prava međunarodne trgovine u prekograničnim transakcijama
 • klasificirati, definirati i objasniti temeljne pojmove i pravne institute prava međunarodne trgovine
 • analizirati elemente međunarodnih trgovačkih ugovornih odnosa te razložiti i objasniti prava i obveze subjekata u međunarodnim trgovačkim ugovorima
 • demonstrirati sposobnost donošenja poslovnih odluka utemeljenih na pravnoj analizi odnosa u međunarodnoj trgovini
 • integrirati znanje iz područja prava međunarodne trgovine s usvojenim znanjem iz područja trgovačkog ugovornog prava i primijeniti ga u sinergiji s usvojenim znanjem iz ekonomskih disciplina
 
OBLICI NASTAVE
 
 • predavanja
 • seminari i radionice
 • analize slučajeva
 • samostalni zadaci