Management ljudskih resursa

Predavač: Prof.dr.sc. Nina Pološki Vokić


Opis kolegija
 
Kolegij pristupa problematici upravljanja ljudskim potencijalima na način da se osim savladavanja osnovnog kategorijalnog aparata, diskutiraju znanstvena istraživanja koja se u dotičnom području provode u svijetu i Hrvatskoj, kao i potencijalna istraživanja u tom području koja bi doprinijela razvoju znanosti u području praksi, aktivnosti i alata upravljanja ljudima. Osim osnovnih aktivnosti upravljanja ljudima kao što su privlačenje, odabir, praćenje radne uspješnosti i kompenzacije, raspravljaju se i posebna područja od interesa za upravljanje ljudima kao što su upravljanje markom poslodavca, metrika upravljanja ljudima, stavovi prema radu i organizaciji (npr. angažiranost) i ravnoteža privatnog i poslovnog života.
 
 
Ciljevi učenja
 

 • usvajanje osnovnog kategorijalnog aparata u području upravljanja ljudskim potencijalima
 • usvajanje znanja vezanih uz najnovije trendove u području upravljanja ljudskim potencijalima, kako u praksi tako i u znanstvenim istraživanjima
 • situacijsko promišljanje o adekvatnosti pojedinih praksi, aktivnosti i alatima upravljanja ljudskim potencijalima
 • razvoj znanstvenog i metodološki utemeljenog razmišljanja o istraživanju problematike upravljanja ljudskim potencijalima
 • stjecanje sposobnosti izrade nacrta istraživanja problematike vezane uz upravljanje ljudskim potencijalima kako za potrebe svakodnevne organizacijske prakse tako i provođenje znanstveno-utemeljenih istraživanja
 
 
Ishodi učenja
 
 • razumijevanje svih stručnih pojmova iz područja upravljanja ljudskih potencijala
 • sposobnost razumijevanja važnosti i implementacije pojedinih aktivnosti upravljanja ljudskim potencijalima, a posebice praksi koje se smatraju suvremenim pristupom ljudima
 • vrednovanje pojedinih praksi, aktivnosti i alata upravljanja ljudskih potencijala iz perspektive suvremenih organizacija i znanstvenog doprinosa
 • sposobnost kritičnog promišljanja o znanstvenim istraživanjima u području upravljanja ljudskim potencijalima
 • sposobnost osmišljavanja metodološki utemeljenog znanstvenog istraživanja u području upravljanja ljudskim potencijalima
 
 
Oblici nastave
 
 • predavanja
 • rasprave
 • individualni zadaci