Metodologija istraživanja i kvalitativne metode

Predavač: Prof.dr.sc. Vladimir Čavrak


Opis kolegija
 
Svrha kolegija je upoznati studente s procesom znanstveno-istraživačkog rada s naglaskom na primjenu kvalitativnih metoda istraživanja. Studentima će se prezentirati ontološki i epistemološki elementi znanstvene teorije i znanstvenih istraživanja te konceptualni temelji istraživanja (koncepti, teorije i modeli, formulacija i objašnjenje istraživačkih tema i problema), istraživački pristupi, moguće strategije i planiranje istraživačkog rada, načini prikupljanja i analize podataka iz primarnih i sekundarnih izvora te analiza kvalitativnih podataka, metodološka triangulacija, priprema pisanih istraživačkih izvješća i njihova usmena prezentacija. Studenti će biti aktivni subjekti nastave jer će svaki student tijekom nastavnog procesa izrađivati pripremu za izradu vlastitog znanstveno-istraživačkog projekta.
 
 
Ciljevi učenja
 

 • Usvajanje znanja iz područja metodologije znanstvenog istraživanja s naglaskom na primjenu kvalitativnih metoda
 • Stjecanje sposobnosti odabira primjerenog konceptualnog okvira istraživanja, strategije istraživanja te načina planiranja i provedbe te izrade pisanog izvješća i prezentiranja istraživačkog rada
 • Razvoj kompetencija za pravilnu primjenu različitih metoda znanstvenog istraživanja
 • Usvajanje vještina potrebnih za provedbu vlastitog znanstveno-istraživačkog projekta
 • Stjecanje kompetencija za kritičko vrednovanje stručnih i znanstvenih istraživanja u području ekonomije te stjecanje sposobnosti samovrednovanja
 
 
Ishodi učenja
 
 • Stjecanje znanja iz područja znanstveno-istraživačkog rada, posebno znanja primjene kvalitativnih metoda
 • Razumijevanje i sposobnost primjene stečenih znanja u planiranju i provedbi vlastitih znanstveno-istraživačkih projekata
 • Sposobnost i vještina pravilnog izbora i korištenja istraživačkih metoda u provedbi empirijskih istraživanja
 • Stjecanje iskustva i vještina pravilne analize empirijskih podataka iz različitih izvora
 • Sposobnost adekvatne, kritičke i objektivne interpretacije rezultata istraživanja te njihove implikacije za ekonomsku teoriju i praksu
 • Sposobnost prezentacije (pisane i usmene) rezultata vlastitih znanstvenih istraživanja
 
 
Oblici nastave
 
 • Predavanja
 • Rad u skupinama
 • Samostalne vježbe i izrada zadataka
 • Analize studija slučajeva