Ekonomski fakultet - Zagreb
Popis studija

Sustavi upravljanja okolišem

Predavač: prof.dr.sc. Sanda Rašić

Opis kolegija: Globalni problemi okoliša (kakvoća i dostatnost vode, kakvoća zraka, kakvoća tla, stvaranje otpada, kakvoća i dostupnost hrane, promjene ozonskog omotača, promjene klime, očuvanje biološke raznolikosti.). Pojam i definiranje održivosti. Ekonomska, tehnološka, društvena i ekološka održivost poduzeća. Utjecaj zaštite okoliša na viziju, misiju i ciljeve poduzeća. Utjecaj zaštite okoliša na stratešku analizu i poslovnu strategiju. Konkurentska prednost zaštitom okoliša (konkurentska prednost diferencijacije, konkurentska prednost inovacijske vrijednosti). Tehnike upravljanja zaštitom okoliša (analiza životnog ciklusa, ekološki dizajn, kruženje materijala i smanjenje otpada/onečišćenja, efikasnost utroška energije, ekološka revizija itd.). Normizacija u području upravljanja zaštitom okoliša. Međunarodni standardi upravljanja okolišem ISO 14 000 i EMAS, znak zaštite okoliša (definiranje, osnovne pretpostavke i koraci implementacije).