Preddiplomski stručni studij

Preddiplomski stručni studij "Poslovna ekonomija" traje tri akademske godine (6 semestara) i izvodi se kao redoviti i izvanredni studij s mjestom izvođenja s mjestom izvođenja u Sveučilišnom kampusu na Borongaju. Redoviti studij namijenjen je polaznicima kojima je to jedino zanimanje i koji temeljem statusa redovitih studenata ostvaruju određena prava kao što su: zdravstveno osiguranje, subvencionirana prehrana, smještaj u studentskom domu, rad preko Student servisa Studentskog centra u Zagrebu, povlastice u javnom prijevozu i dr.

U akademskoj 2015/2016. godini Ekonomski fakultet - Zagreb izvodit će sljedeći trogodišnji Preddiplomski stručni studij (ukupno 180 ECTS bodova):

  • "Poslovna ekonomija" (3 godine).

Prilikom upisa u prvu godinu studija, studenti biraju jedan od ponuđenih studijskih programa:

  • "Računovodstvo i financije",
  • "Trgovinsko poslovanje" ili
  • "Turističko poslovanje".

Pravo upisa na preddiplomski stručni studij imaju kandidati koji su završili četverogodišnju srednju školu, položili državnu maturu i stekli uvjete za upis u prvu godinu studija.

Popis kolegija koji se izvode na Preddiplomskom stručnom studiju može se pronaći na sljedećoj poveznici.

Završetkom preddiplomskog stručnog studija stječe se stručni naziv stručni prvostupnik ekonomije, odnosno stručna prvostupnica ekonomije uz naznaku završenog smjera studija, a kratica naziva je bacc.oec. koja se po uspješnom završetku studija piše iza imena i prezimena. Po završetku studija, student stječe 180 ECTS bodova i uvjete za upis na odgovarajući dvogodišnji specijalistički diplomski stručni studij (dodatnih 120 ECTS bodova). Informacije o Specijalističkim diplomskim stručnim studijima "Ekonomika poduzetništva" i "Ekonomika energije i okoliša" nalaze na sljedećoj poveznici.


 Referada za preddiplomski i diplomski studij
- glavni ulaz u zgradu Fakulteta, hodnik desno
 
Voditelj Referade:
Robert Fišić, mag. iur.
Telefon: 01/2383-130
 
Zamjenica voditelja Referade:
Marija Anita Žulj, dipl. oec.
Telefon: 01/2383-176
E-mail: mzulj@efzg.hr
 
Referentica za stručne studije:
Željka Anić
Telefon: 01/2383-215
 
 
Radno vrijeme Referade:
Ponedjeljak - Četvrtak 11:30 - 15:30
Petak 11:00 - 15:00
 
Dežurstvo u Referadi:
Utorak i Četvrtak 15:30 - 18:30


Prezentacija strukture
Preddiplomskog stručnog studija
"Poslovna ekonomija" 
po semestrima