Preddiplomski sveučilišni studiji

Preddiplomski sveučilišni studiji traju četiri akademske godine (8 semestara) i izvode se kao redoviti i izvanredni studij. Redoviti studij namijenjen je polaznicima kojima je to jedino zanimanje i koji temeljem statusa redovitih studenata ostvaruju određena prava kao što su: zdravstveno osiguranje, subvencionirana prehrana, smještaj u studentskom domu, rad preko Student servisa Studentskog centra u Zagrebu, povlastice u javnom prijevozu i dr.

U akademskoj 2015/2016. godini Ekonomski fakultet - Zagreb izvodit će sljedeće četverogodišnje preddiplomske sveučilišne studije (ukupno 240 ECTS bodova):

  • "Bachelor Degree in Business" na engleskom jeziku (sve 4 godine studija),
  • "Poslovna ekonomija" (još samo 2., 3. i 4. godina studija) i
  • "Ekonomija" (još samo 2., 3. i 4. godina studija).


Pravo upisa na preddiplomski sveučilišni studij imaju kandidati koji su završili četverogodišnju srednju školu, položili državnu maturu i stekli uvjete za upis u prvu godinu studija.

Završetkom preddiplomskog sveučilišnog studija stječe se akademski naziv sveučilišni prvostupnik ekonomije (baccalaureus) odnosno sveučilišna prvostupnica ekonomije (baccalaurea), a kratica naziva je univ.bacc.oec. koja se po uspješnom završetku studija piše iza imena i prezimena. Po završetku studija, student stječe 240 ECTS bodova i uvjete za upis na odgovarajući jednogodišnji diplomski sveučilišni studij (dodatnih 60 ECTS bodova). Informacije o diplomskim sveučilišnim studijima nalaze se na sljedećoj poveznici,


Referada za preddiplomski i diplomski studij
- glavni ulaz u zgradu Fakulteta, hodnik desno


Voditelj Referade:
Robert Fišić, mag. iur.
Telefon: 01/2383-130
E-mail: rfisic@efzg.hr


Zamjenica voditelja Referade:
Marija Anita Žulj, dipl. oec.
Telefon: 01/2383-176
E-mail: mzulj@efzg.hr 


Radno vrijeme Referade:
Ponedjeljak - Četvrtak 11:30 - 15:30
Petak 11:00 - 15:00

Dežurstvo u Referadi:
Utorak i Četvrtak 15:30 - 18:30

 Prezentacija strukture
Preddiplomskog sveučilišnog studija na engleskom jeziku
"Bachelor Degree in Business"
po semestrima
Presentation of structure of undergraduate study programme
"Bachelor Degree in Business" by semesters 
Prezentacija strukture
Preddiplomskog sveučilišnog studija
"Poslovna ekonomija"
po semestrima
Prezentacija strukture
Preddiplomskog sveučilišnog studija
"Ekonomija"
po semestrima