Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet

Hrvatski English
Brzi linkovi
Nastupno predavanje - dr. sc. Mislav Jošić

Nastupno predavanje - dr. sc. Mislav Jošić

 Na temelju članka 2. Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/2005), dekan Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Lajoš Žager, dana 30.05.2017. godine
 
 
O G L A Š A V A
 
 
Nastupno predavanje pristupnika u natječaju za izbor u naslovno znanstveno – nastavno zvanje docenta na Katedri za međunarodnu ekonomiju, dr. sc. Mislava Jošića na temu:
 
„Platna bilanca: teorija i praksa“
 
koje će se održati u srijedu, 7. lipnja 2017. godine u 17.00 sati u dvorani 13 Ekonomskog fakulteta u Zagrebu u okviru redovite nastave, pred stručnim povjerenstvom u sastavu:
 
-         Prof. dr. sc. Ljubo Jurčić, predsjednik povjerenstva
-         Izv. prof. dr. sc. Vlatka Bilas, članica povjerenstva
-         Prof. dr. sc. Ines Kersan-Škabić, članica povjerenstva (Sveučilište Jurja Dobrile
           u Puli, Odjel za ekonomiju i turizam)
-         Prof. dr. sc. Božo Matić, zamjenik člana povjerenstva


  Dekan
 Prof. dr. sc. Lajoš Žager