Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet

Hrvatski English
Brzi linkovi
Nastupno predavanje - dr. sc. P. Mišević

Nastupno predavanje - dr. sc. P. Mišević

 Na temelju članka 2. Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/2005), dekan Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Lajoš Žager, dana 28.04.2017. godine
 
 
O G L A Š A V A
 
 
Nastupno predavanje pristupnika u natječaju za izbor u znanstveno - nastavno zvanje docenta na Katedri za ekonomsku teoriju, dr. sc. Petra Miševića na temu:
 
 
„Karakteristika i faktori privlačenja direktnih stranih investicija u hrvatsko
gospodarstvo“
 
koje će se održati u srijedu, 17. svibnja 2017. godine u 13 sati u dvorani 38 Ekonomskog fakulteta u Zagrebu u okviru redovite nastave, pred stručnim povjerenstvom u sastavu:
 
-                  Prof. dr. sc. Tonći Lazibat, predsjednik povjerenstva
-                  Prof. dr. sc. Lorena Škuflić, član povjerenstva
-                  Prof. dr. sc. Ljerka Cerović, član povjerenstva (Ekonomski fakultet u Rijeci)
 
 
 
 Dekan
 Prof. dr. sc. Lajoš Žager
 
O tome obavijest:
1. Dr. sc. Petar Mišević
2. Rektorat Sveučilišta u Zagrebu
3. Stručno povjerenstvo
4. Služba za kadrovske i pravne poslove
5. Oglasna ploča Fakulteta
6. Pismohrana