Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet

Hrvatski English
Brzi linkovi
Izbori za Studentski zbor

Izbori za Studentski zbor


KONAČNI REZULTATI IZBORA ZA STUDENTSKI ZBOR EKONOMSKOG FAKULTETA - ZAGREBPRIVREMENI REZULTATI IZBORA ZA STUDENTSKI ZBOR EKONOMSKOG FAKULTETA - ZAGREB


Na izborima za Studentski zbor Ekonomskog fakulteta – Zagreb glasalo je  1016 birača od čega je utvrđeno 1007 važećih glasačkih listića, a  9 je utvrđeno nevažećih glasačkih listića.
 
Sukladno članku 19. Pravilnika o izborima za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i studentske zborove sastavnica Sveučilišta u Zagrebu, objavljeni su privremeni rezultati i protiv privremenih rezultata izbora svaki student Sveučilišta i svaka studentska organizacija mogu podnijeti obrazloženi prigovor do isteka 8 radnih dana od dana objavljivanja privremenih rezultata izbora.
 
Prigovor se u pisanom obliku podnosi Izbornom povjerenstvu Ekonomskog fakulteta – Zagreb koji ga dostavlja Povjerenstvu za prigovore.
 
Povjerenstvo za prigovore odlučuje o prigovoru u roku 3 radna dana. Povjerenstvo za prigovore će rješenjem nepravovremeni prigovor ili prigovor podnesen od neovlaštene osobe odbaciti, a neosnovani odbiti. Ako je prigovor osnovan, Povjerenstvo za prigovore će naložiti otklanjanje nepravilnosti ili poništiti izbore i o tome obavijestiti čelnika sastavnice radi ponavljanja izbora.
 
 
PREDSJEDNIK IZBORNOG POVJERENSTVA
SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
EKONOMSKOG FAKULTETA
Izv. prof. dr. sc. Tomislav Baković, v. r. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Izbori za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu Ekonomskog fakulteta održat će se u utorak, 28. ožujka i srijedu, 29. ožujka 2017. godine u vremenu od 8,00 do 20,00 sati.

Odluka o raspisivanju izbora za Studentski zbor

Odluka o provođenju izbora za Studentski zbor

Odluka o imenovanju Biračkog odbora za izbore Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu Ekonomskog fakulteta

Odluku o kandidaturi za predstavnike u Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu Ekonomskog fakulteta

Popis svih birača Sveučilišta u Zagrebu Ekonomskog fakulteta