Sveučilište u Zagrebu - Ekonomski fakultet

Hrvatski English
Brzi linkovi
Statement of Ethics / Izjava o etičnosti

Statement of Ethics / Izjava o etičnosti

​Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
STATEMENT OF ETHICS

Views expressed in the journal are not necessarily those of the Editor, the Editorial Board or the publisher.
The authors shall guarantee submitting entirely original work, not submitting it concurrently to other publishers, and citing all publications that have been included in the article to avoid plagiarism. They shall refrain from fraudulent or knowingly inaccurate statements and represent the data accurately to allow for replication of their work.


The originality of the papers is verified by using the Turnitin software.

Authorship should be limited to those who have contributed significantly and who shall be quoted as co-authors, while other participants should be acknowledged and/or recorded as contributors. The corresponding author is responsible for including all authors and for coordination between the journal and the authors.
Possible conflicts of interest, financial or other that might be interpreted as affecting the outcomes or analysis of the research should be clearly stated.


IZJAVA O ETIČNOSTI

Stavovi koji se izražavaju u časopisu nisu nužno povezani s urednikom, uređivačkim odborom ili izdavačem.
Autori  moraju jamčiti potpunu izvornost svojih radova, da nisu istovremeno poslani drugom časopisu te da su sve publikacije korištene u radu točno citirane kako bi se izbjegli plagijati. Moraju se suzdržati od nepoštenih i namjerno netočnih tvrdnji i dosljedno koristiti podatke kako bi se omogućilo provjera rezultata istraživanja.


Izvornost radova se provjerava koristeći softverski alat Turnitin

Autorstvo morati biti limitirano na one koji su značajno doprinijeli radu i koji će biti citirani kao koautori, dok se druge suradnike može navesti u zahvali ili kao pomagače. Prvi autor je odgovoran za uključivanje svih autora, kao i za prepisku i koordinaciju između časopisa i autora.
Mogući sukobi interesa, financijski ili druge naravi, koji bi mogli utjecati na rezultate i analizu istraživanja moraju biti jasno navedeni.