Poslijediplomski specijalistički studiji

Poslijediplomski specijalistički studiji izvode se kao dvo ili tro-semestrani studij (60 odnosno 90 ECTS bodova) za kandidate sa završenim odgovarajućim četverogodišnjim dodiplomskim sveučilišnim studijem, diplomskim sveučiišnim studijem odnosno integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem (s ukupno 300 ECTS bodova). Nakon uspješno završenog studija te izrađenog, predanog, pozitivno ocijenjenog i obranjenog poslijediplomskog specijalističkog rada, stječe se akademski naziv sveučilišni specijalist odnosno sveučilišna specijalistica uz naznaku struke. Kratica naziva u oba slučaja je univ.spec.oec. koja se piše iza imena i prezimena.

Tijekom svoje bogate povijesti stvaranja najboljih studijskih programa na području ekonomije i poslovne ekonomije, Ekonomski fakultet - Zagreb danas u ponudi ima 32 poslijediplomska 
specijalistička studija čiji popis se nalazi u izborniku s lijeve strane. Izvođenje studijskih programa u pojedinoj akademskoj godini ovisi o raspisanom natječaju za pojedinu akademsku godinu i interesu potencijalnih kandidata.


Uvjeti za upis na poslijediplomski specijalistički studij:

  • Završen predbolonjski četverogodišnji dodiplomski sveučilišni studij ili završen bolonjski diplomski sveučilišni studij čijim se završetkom stječe 300 ECTS bodova.
  • Prosjek ocjena 3,50 ostvaren tijekom studija. Ukoliko kandidat ima niži prosjek potrebno je priložiti pismenu preporuku dva sveučilišna profesora.
  • Poznavanje jednog stranog jezika.

Obrazac prijave za upis na poslijediplomski specijalistički studij nalazi se na sljedećoj poveznici.

Prijave na studij zaprimaju se do 30. studenoga 2016. godine u Referadi za poslijediplomske studije

 

 

 


 Arhiva obavijesti:

- Rok za podnošenje Zahtjeva za prijelaz odnosno nastavak studija sa poslijediplomskog znanstvenog ili stručnog magistarskog studija na poslijediplomski specijalistički studij istekao je 31.12.2013. godine.
- Rok za prijelaz s poslijediplomskog znanstvenog ili stručnog magistarskog studija i upis na poslijediplomski specijalistički studij istekao je 31.12.2014. godine.


Referada za poslijediplomske studije
- istočni ulaz u zgradu Fakulteta


Voditeljica Referade:
Martina Pelko, dipl. iur.
Telefon: 01/2383-288
E-mail: mpelko@efzg.hr


Zamjenica voditeljice Referade:
Kristina Malešević, univ. spec. oec. 
Telefon: 01/2383-219
E-mail: kmalesevic@efzg.hr 

Stručna suradnica u Referadi:
Snježana Babić, oec.
Telefon: 01/2383-218
E-mail: sbabic@efzg.hr;
sbabic1@net.efzg.hr

Radno vrijeme Referade:

Ponedjeljak 09:00 - 13:00
Utorak 13:00 - 18:00
Srijeda 09:00 - 13:00
Četvrtak 13:00 - 18:00
Petak 09:00 - 13:00

 

 
Prezentacija naziva i struktura
poslijediplomskih specijalističkih studija