Specijalistički diplomski stručni studiji

Specijalistički diplomski stručni studiji "Ekonomika poduzetništva" i "Ekonomika energije i okoliša" traju dvije akademske godine (4 semestra) te se izvode kao redoviti i izvanredni studiji. Redoviti studij je namijenjen polaznicima kojima je to jedino zanimanje i koji temeljem statusa redovitih studenata ostvaruju određena prava kao što su: zdravstveno osiguranje, subvencionirana prehrana, smještaj u studentskom domu, rad preko Student servisa Studentskog centra u Zagrebu, povlastice u javnom prijevozu i dr.

U akademskoj 2016/2017. godini Ekonomski fakultet - Zagreb će izvoditi sljedeće dvogodišnje diplomske stručne studije (ukupno 120 ECTS bodova):

  • "Ekonomika poduzetništva" (2 godine)
  • "Ekonomika energije i okoliša" (2 godine).


Pravo upisa na Specijalističke diplomske stručne studije u akademskoj 2016/2017. godini imaju kandidati koji su završili Preddiplomski stručni studij "Poslovna ekonomija" na Ekonomskom fakultetu - Zagreb, stekli 180 ECTS bodova i uvjete za upis u prvu godinu studija.

Završetkom specijalističkih diplomskih stručnih studija stječe se stručni naziv stručni specijalist poduzetništva (stručna specijalistica poduzetništva), odnosno stručni specijalist ekonomike energije i okoliša (stručna specijalistica ekonomike energije i okoliša), a kratica naziva je struč.spec.oec. koja se po uspješnom završetku studija piše iza imena i prezimena.

 
 Referada za preddiplomski i diplomski studij
- glavni ulaz u zgradu Fakulteta, hodnik desno
 
Voditelj Referade:
Robert Fišić, mag. iur.
Telefon: 01/2383-130
E-mail: rfisic@efzg.hr
 
Zamjenica voditelja Referade:
Marija Anita Žulj, dipl. oec.
Telefon: 01/2383-176
E-mail: mzulj@efzg.hr
 
Referentica za stručne studije:
Željka Anić
Telefon: 01/2383-215
E-mail: zanic@efzg.hr 
 
 
Radno vrijeme Referade:
Ponedjeljak - Četvrtak 11:30 - 15:30
Petak 11:00 - 15:00
 
Dežurstvo u Referadi:
Utorak i Četvrtak 15:30 - 18:30
 

Prezentacija strukture
Specijalističkog diplomskog stručnog studija
"Ekonomika poduzetništva"
po semestrimaPrezentacija strukture
Specijalističkog diplomskog stručnog studija
"Ekonomika energije i okoliša "
po semestrima