Satnica

Akademska godina 2017./2018.

ZIMSKI SEMESTAR


*** NAPOMENA: U prva dva tjedna nastave moguće su manje izmjene satnice.

INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI POSLOVNA EKONOMIJA I EKONOMIJA
 PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI POSLOVNA EKONOMIJA I EKONOMIJA
 


DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI POSLOVNA EKONOMIJA I EKONOMIJA


PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ 
POSLOVNA EKONOMIJA


SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJI

       EKONOMIKA PODUZETNIŠTVA

       EKONOMIKA ENERGIJE I OKOLIŠA

 

Academic Year 2017/2018

WINTER SEMESTER
 

*** NOTE: Minor changes in the timetable are possible in the first two weeks of classes. 

BACHELOR DEGREE IN BUSINESS (BDIB) 


MASTER DEGREE IN BUSINESS (MDIB) 
► OBAVIJESTI 

Od ljetnog semestra ak.god. 2016./17. satnica za sveučilišne studije je dostupna i kao mobilna aplikacija za Android uređaje.

Mobilnu aplikaciju EFZG Satnica možete preuzeti na poveznici.

 

Dio nastave na Preddiplomskom stručnom studiju "Poslovna ekonomija" Zagreb izvodi 
se na kampusu Borongaj.

Načini prijevoza do kampusa Borongaj