Satnica

 

LJETNI SEMESTAR

Akademska godina 2014/2015.

Sveučilišni preddiplomski studij Zagreb
1. godina
2. godina
3. godina
4. godina

Preddiplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija KOPRIVNICA

STRUČNI STUDIJ Poslovna ekonomija Zagreb

SVEUČILIŠNI DIPLOMSKI STUDIJ ZAGREB 


 

BDIB Timetable
1st year
2nd year
3rd year
3rd year - elective
4th year
4th year - elective
Managerial Informatics

 

 

NAPOMENA: U prva dva tjedna nastave moguće su manje izmjene satnice.

OBAVIJEST - STRUČNI STUDIJ

Nastava Stručnog studija Zagreb odvijat će se na kampusu Borongaj prema službenoj satnici.

Načini prijevoza do kampusa

STRUČNI STUDIJ - PRIMJENA RAČUNALA U POSLOVNOJ PRAKSI

Vježbe iz kolegija Primjena računala u poslovnoj praksi za SVE studente započinju u 1. tjednu nastave u dv. 42 na Ekonomskom fakultetu Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 6 prema sljedećem rasporedu:

Grupa Redovni A-LJ - 26.02.2015. u 15.30 sati
Grupa Redovni M-Ž - 27.02.2015. u 10.00 sati
Grupa Izvanredni A-LJ - 23.02.2015. u 15.30 sati
Grupa Izvanredni M-Ž - 25.02.2015. u 10.00 sati