Satnica

 

LJETNI SEMESTAR

Akademska godina 2014/2015.

Sveučilišni preddiplomski studij Zagreb
1. godina
2. godina
3. godina
4. godina

Preddiplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija KOPRIVNICA

STRUČNI STUDIJ Poslovna ekonomija Zagreb

SVEUČILIŠNI DIPLOMSKI STUDIJ ZAGREB 


 

BDIB Timetable
1st year
2nd year
3rd year
3rd year - elective
4th year
4th year - elective
Managerial Informatics

 

 

NAPOMENA: U prva dva tjedna nastave moguće su manje izmjene satnice.

OBAVIJEST - STRUČNI STUDIJ

Nastava Stručnog studija Zagreb odvijat će se na kampusu Borongaj prema službenoj satnici.

Načini prijevoza do kampusa

STRUČNI STUDIJ

Predavanja iz kolegija Metodologija stručnog rada na smjeru Trgovina neće održati danas u 15h. Zamjenski termin je 19.05.2015. od 13-16h u istoj dvorani.

Doc.dr.sc. Tomislav Baković

1. godina izvanrednih studenata stručnog studija M-Ž, Engleski u poslovanju 1.
NAPOMENA: U petak, 29.5. počinje se u 16,00 sati zato što nema na cijelom fakultetu slobodna dvorana od 15:00 već jedino od 16,00.
Nastava je na EFZG
 
29.5. 16,00-21,00  dv. 20
30.5.  9,00-14,00  dv. 6
1.6.  15,00-21,00  dv. 6
2.6.  15,00-21,00  dv. 3

mr.sc. Iva Planinšek-Čikara

Početni njemački u poslovanju 1 izvanredni studenti grupa: M-Ž
 
21.05.2015.         15.00-21.00. dv. 6 
22.05.                   15.00-19.00  dv.6  /19.00-21.00 dv. 20
23.05.                   09.00-15.00  dv.10
28.05.                   15.00-21.00  dv.6

Alka Štampalija

Početni njemački u poslovanju 1 izvanredni studenti grupa A-LJ
 
umjesto praznika 04.06.  - treba staviti:  subota, 06.06.2015. EFZG Trg J.F.Kennedyja 6 od 9.00-15.00, dvorana 10.

Alka Štampalija