Satnica

 

LJETNI SEMESTAR

Akademska godina 2015/2016.

Sveučilišni preddiplomski studij Zagreb
1. godina
2. godina
3. godina
4. godina

STRUČNI STUDIJ Poslovna ekonomija Zagreb

Stručni diplomski studij Ekonomika poduzetništva

SVEUČILIŠNI DIPLOMSKI STUDIJ ZAGREB 


 

BDIB Timetable
1st year
2nd year
3rd year
3rd year - elective
4th year
4th year - elective
 

 

 

NAPOMENA: U prva dva tjedna nastave moguće su manje izmjene satnice.

OBAVIJEST - STRUČNI STUDIJ

Nastava Stručnog studija Zagreb odvijat će se na kampusu Borongaj prema službenoj satnici.

Načini prijevoza do kampusa

Raspored studenata za kolegij MENADŽMENT NABAVE
Studenti sa slovima prezimena A-L kolegij pohađaju srijedom.
Studenti sa slovima prezimena M-Ž kolegij pohađaju petkom.
Studenti koji su kolegij i termin birali preko burze izbornih kolegija, dolaze u termin koji su birali na burzi!
S eventualnim primjedbama molimo obratiti se nositelju kolegija isključivo u prva dva tjedna nastave!!!


STRUČNI STUDIJ

Nastava iz kolegija Početni njemački u poslovanju 1, grupa M-Ž (izvanredni studenti, 1. godina) počet će 23.03.2016. godine!