Diplomski sveučilišni studiji

Diplomski sveučilišni studiji traju jednu akademsku godinu (2 semestra) i izvode se kao redoviti i izvanredni studij. Redoviti studij namijenjen je polaznicima kojima je to jedino zanimanje i koji temeljem statusa redovitih studenata ostvaruju određena prava kao što su: zdravstveno osiguranje, subvencionirana prehrana, smještaj u studentskom domu, rad preko Student servisa Studentskog centra u Zagrebu, povlastice u javnom prijevozu i dr.

U akademskoj 2016/2017. godini Ekonomski fakultet - Zagreb izvodit će sljedeće jednogodišnje diplomske sveučilišne studije (ukupno 60 ECTS bodova):

 • "Managerial Informatics" na engleskom jeziku,
 • "Management" na engleskom jeziku,
 • "Trade" na engleskom jeziku,
 • "Poslovna ekonomija" i
 • "Ekonomija".


S obzirom da Ekonomski fakultet - Zagreb u akademskoj 2015/2016. godini pokreće integrirane preddiplomske i diplomske sveučilišne studije "Poslovna ekonomija" i "Ekonomija", diplomske sveučilišne studije "Poslovna ekonomija" i "Ekonomija" moguće je prema postojećem Nastavnom planu i programu upisati do zaključno akademske 2018/2019. godine.

Prilikom upisa u prvu godinu studija "Poslovna ekonomija", studenti biraju jedan od ponuđenih smjerova studija:

 • Analiza i poslovno planiranje,
 • Financije,
 • Marketing,
 • Menadžment,
 • Menadžerska informatika,
 • Računovodstvo i revizija,
 • Trgovina ili
 • Turizam.

Pravo upisa na diplomski sveučilišni studij imaju kandidati koji su završili odgovarajući preddiplomski sveučilišni studij i stekli uvjete za upis u prvu godinu studija. Kandidati koji su završili preddiplomski sveučilišni studij u trajanju od tri akademske godine i stekli 180 ECTS bodova, dužni su položiti ispite razlikovne godine u vrijednosti 60 ECTS bodova kako bi stekli ukupno potrebnih 240 ECTS bodova i uvjet za upis na jedna od diplomskih sveučilišnih studija. Pisanu Zamolbu za upis razlikovne godine student podnosi tijekom rujna u Urudžbeni ured, a obrazac Zamolbe potrebno je nabaviti u Skriptarnici Fakulteta.

Završetkom diplomskog sveučilišnog studija stječe se akademski naziv magistar ekonomije odnosno magistra ekonomije, a kratica naziva je mag.oec. Završetkom studija na engleskom jeziku stječe se akademski naziv Master of Economics. Po završetku studija, student stječe 300 ECTS bodova i uvjete za upis na odgovarajući poslijediplomski specijalistički studij (dodatnih 60 odnosno 90 ECTS bodova) ili na poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij (dodatnih 180 ECTS bodova) na Ekonomskom fakultetu - Zagreb ili bilo kojem drugom ekonomskom ili srodnom fakultetu u Hrvatskoj i inozemstvu. Informacije o specijalističkim poslijediplomskim studijima nalaze se na sljedećoj poveznici, a o poslijediplomskom sveučilišnom (doktorskom) studiju na sljedećoj poveznici.


Referada za preddiplomski i diplomski studij
- glavni ulaz u zgradu Fakulteta, hodnik desno


Voditelj Referade:
Robert Fišić, mag. iur.
Telefon: 01/2383-130
E-mail: rfisic@efzg.hr


Zamjenica voditelja Referade:
Marija Anita Žulj, dipl. oec.
Telefon: 01/2383-176
E-mail: mzulj@efzg.hr 


Radno vrijeme Referade:
Ponedjeljak - Četvrtak 11:30 - 15:30
Petak 11:00 - 15:00

Dežurstvo u Referadi:
Utorak i Četvrtak 15:30 - 18:30

 Prezentacija strukture
Diplomskog sveučilišnog studija na engleskom jeziku
"Master Degree in Business"
po smjerovima i semestrima
Presentation of graduate study programme
"Master Degree in Business"
by majors and semesters 
Prezentacija strukture
Diplomskog sveučilišnog studija
"Poslovna ekonomija"
po semestrima
Prezentacija strukture
Diplomskog sveučilišnog studija
"Ekonomija"
po semestrima